Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Melvyn trong 07:25:23 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5338Tiêu đề: bài dao đông và gt sóng
Gửi bởi: Melvyn trong 07:25:23 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
1..Con lắc lò xò nằm ngang gồm vật nặng có đt q=20microC và có k=10. khi vật đang nằm cân bằng cách điện, trên mặt bàn nằm ngang nhẳn, thì xuất hiện tức thời 1 điện trường đều E trong không gian bao quanh có hướng dọc theo trục lò xoo. sau đó con lắc dđ trên 1 đoạn thằng dài 4cm.độ lơn 1điện trường E là : Đs 1.10^4

2_ Trong thí no giao thoa sóng cơ dđ trên mặt nc 2 nguồn kết hợp dđ cùng fa với f=10Hz. tốc độ truyền sóng trên mặt nc là 20cm/s.hai điểm M,N trên măt nc có MA=14,8cm, MB=20,5cm, NA=32,2cm, NB=24cm số đg vân cđ, c tiểu trong đoạn M,N là: Đs 7max,7min.
 em là ko ra đs
 mong moi ng giúp, thanks


Tiêu đề: Trả lời: bài giao đông và gt sóng
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 08:26:40 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
1..Con lắc lò xò nằm ngang gồm vật nặng có đt q=20microC và có k=10. khi vật đang nằm cân bằng cách điện, trên mặt bàn nằm ngang nhẳn, thì xuất hiện tức thời 1 điện trường đều E trong không gian bao quanh có hướng dọc theo trục lò xoo. sau đó con lắc dđ trên 1 đoạn thằng dài 4cm.độ lơn 1điện trường E là : Đs 1.10^4

Công của lực điện= cơ năng lò xo
[tex]\frac{1}{2}KA^{2}=qE[/tex]
=>E bạn nhé


Tiêu đề: Trả lời: bài dao đông và gt sóng
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 08:37:31 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011

2_ Trong thí no giao thoa sóng cơ dđ trên mặt nc 2 nguồn kết hợp dđ cùng fa với f=10Hz. tốc độ truyền sóng trên mặt nc là 20cm/s.hai điểm M,N trên măt nc có MA=14,8cm, MB=20,5cm, NA=32,2cm, NB=24cm số đg vân cđ, c tiểu trong đoạn M,N là: Đs 7max,7min.
 
Dạng này mình áp dụng nhanh thế này
số vân cực đại
[tex]MA- MB\leq K\lambda \leq NA- NB[/tex]
số vân cực tiểu
[tex]MA- MB\leq (K+0,5)\lambda \leq NA- NB[/tex]