Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 06:04:45 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5336Tiêu đề: con lắc lò xo trong thang máy
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 06:04:45 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
Một quả cầu có klg m= 300g treo vào đầu dưới của 1 lò xo co chiều dài lo= 40 cm, k= 40 N/m. Đầu trên treo vào trần của một thang máy chuyển động nhanh dần đều lên trên với gia tốc a= 0,3 m/s². Lấy g= 10, chiều dài của lò xo ở VTCB


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo trong thang máy
Gửi bởi: tuancvp trong 07:54:38 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
khi lò xo chuyển động nhanh dần đều đi lên thì nó chịu tác dụng của trọng lực,lực quán tính & lực đàn hồi của lò xo. ta có:
  k[tex]\Delta l[/tex]=m.(g+a) --->[tex]\Delta l[/tex]=m(g+a)/k=0.07725m=7.725cm -->ở vị trí có chiều dài là: l=40+7.725=47.725cmTiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo trong thang máy
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:02:00 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2011
thầy cô giúp em bài này với:
Trong thang máy có treo một con lắc lò xo độ cứng k=25N/m,vật nặng có khối
lượng 400g.Khi thang máy đứng yên ta cho con lắc dao động điều hoà, chiều dài của con lắc
thay đổi từ 32cm tới 48cm.Sau đó thang máy đi lên với gia tốc a=g/5.Tìm chiều dài cực đại
của ò xo trong quá trình thang máy đi lên .Lấy g=10m/s^2
A.48cm B.56cm C.38,4cm D.51,2cm


Tiêu đề: GIUP CAI MOI NGUOI OI XIN CHAN THANH CAM OI
Gửi bởi: taquocthai trong 10:47:50 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2011
1 mach RLC co w thay doi khi w1=w cong suat mach cuc dai khi w=w2 thi cong suat tren Zc cuc dai tim lien he w1 w2


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo trong thang máy
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:10:11 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2011
thầy cô giúp em bài này với:
Trong thang máy có treo một con lắc lò xo độ cứng k=25N/m,vật nặng có khối
lượng 400g.Khi thang máy đứng yên ta cho con lắc dao động điều hoà, chiều dài của con lắc
thay đổi từ 32cm tới 48cm.Sau đó thang máy đi lên với gia tốc a=g/5.Tìm chiều dài cực đại
của ò xo trong quá trình thang máy đi lên .Lấy g=10m/s^2
A.48cm B.56cm C.38,4cm D.51,2cm
Thang máy đứng yên : [tex]\Delta L = \frac{mg}{k}=16cm[/tex]
[tex]A=\frac{l_{max}-l_{min}}{2}=8cm[/tex]
Vậy chiều dài tự nhiên lò xo là: [tex]l_0=l_{max}-\Delta L - A=24(cm)[/tex]
Thang máy đi lên : [tex]\Delta L_1 = \frac{m(g+a)}{k}=19,2cm[/tex]
Biên độ [tex]A'=A-(\Delta L_1-\Delta L_0)=8-3,2=4,8cm[/tex]
Vậy chiều dài lớn nhất : [tex]l_{max}=l_0+\Delta L_1+A'=24+19,2+4,8=48cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: GIUP CAI MOI NGUOI OI XIN CHAN THANH CAM OI
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:23:29 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2011
1 mach RLC co w thay doi khi w1=w cong suat mach cuc dai khi w=w2 thi cong suat tren Zc cuc dai tim lien he w1 w2
Zc đâu tiêu thụ công suất, đề có lộn không, chắc là Uc cực đại chứ hả?/?


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo trong thang máy
Gửi bởi: loithitham trong 03:12:55 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2012
Hic, mấy bài toán con lắc lo xò với kiểm thang máy (http://thang-may.info) này chóng mặt quá.


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: con lắc lò xo trong thang máy
Gửi bởi: kimnguyen0302 trong 12:45:59 AM Ngày 03 Tháng Chín, 2013
thầy cô giúp em bài này với:
Trong thang máy có treo một con lắc lò xo độ cứng k=25N/m,vật nặng có khối
lượng 400g.Khi thang máy đứng yên ta cho con lắc dao động điều hoà, chiều dài của con lắc
thay đổi từ 32cm tới 48cm.Sau đó thang máy đi lên với gia tốc a=g/5.Tìm chiều dài cực đại
của ò xo trong quá trình thang máy đi lên .Lấy g=10m/s^2
A.48cm B.56cm C.38,4cm D.51,2cm
Thang máy đứng yên : [tex]\Delta L = \frac{mg}{k}=16cm[/tex]
[tex]A=\frac{l_{max}-l_{min}}{2}=8cm[/tex]
Vậy chiều dài tự nhiên lò xo là: [tex]l_0=l_{max}-\Delta L - A=24(cm)[/tex]
Thang máy đi lên : [tex]\Delta L_1 = \frac{m(g+a)}{k}=19,2cm[/tex]
Biên độ [tex]A'=A-(\Delta L_1-\Delta L_0)=8-3,2=4,8cm[/tex]
Vậy chiều dài lớn nhất : [tex]l_{max}=l_0+\Delta L_1+A'=24+19,2+4,8=48cm[/tex]
em không hiểu một chỗ,từ chỗ tính Biên độ A' thi mình da dùng A để trừ di rồi,ý là mình lấy lmax trừ di thi cuối cùng vẫn giữ nguyên lmax rồi con gì,thi can gi tính tiếp nữa