Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vanhuy trong 05:51:05 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5335Tiêu đề: Giúp em 1 số bài khó *hay* trong đề KHTN
Gửi bởi: vanhuy trong 05:51:05 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
1. Cho mạch điện RLC có C biến thiên, L = 0,4/pi, u = Uo cos(omegat) V. khi C = C1 = 2.10^-4/pi thì UC max = 100 căn 5. Khi C = C2 = 2,5C1 thì cường độ trễ pha pi/4 so với hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch. Giá trị của Uo là?

2. trong nguyên tử Hidro khi e nhảy về quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử hidro phát ra bức xạ có bước sóng lamda1 (L1). khi e nhảy từ quỹ đạo O về M thì phát ra bức xạ lamda 2 (L2). Liên hệ đúng là?
    A. 25L2 = 36L1  B. 5L1 = 6L2         C. 256L1 = 675L2       D. 256L2 = 675L1


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em 1 số bài khó *hay* trong đề KHTN
Gửi bởi: boyvipnho trong 09:29:23 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
trước tiên ta thấy :Zc1=(R (bình)+Zl(bình))/Zl  
lai thay c=c2 thỳ i trễ fa pi /4 so với u nên : Zl-Zc2=R hay Zl-Zc1/2,5=R
thay R vào biểu thức ban đầu rút zl theo zc => [tex]\omega[/tex]=100pi
=> zl=40 ,Zc1=50 ,R=20 => Uo=100 VTiêu đề: Trả lời: Giúp em 1 số bài khó *hay* trong đề KHTN
Gửi bởi: boyvipnho trong 10:06:47 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
câu 2 thỳ dễ thôi
khi e chuyển từ N-L tức là quỹ đạo 4 về 2 thỳ: 13.6/4-13.6/16=hc/L1
khi e chuyển từ quỹ đạo 0 về M  tức là quỹ đạo 5 về 3 thỳ:13.6/9-13.6/25=hc/L2
==> L2/L1=(13.6/4-13.6/16)/(13.6/9-13.6/25)
<=>L2/L1=675/256
<=>256L2=675L1=====>>>đáp án D