Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 05:04:48 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5334Tiêu đề: lý thuyết giải thích giùm em
Gửi bởi: mystery0510 trong 05:04:48 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
Chọn đáp án sai? Trong một dao động điều hòa thì:
A. Pha ban đầu phụ thuộc vào gốc thời gian và chiều dương trục tọa độ.
B. Thế năng ở li độ x luôn bằng 1/2kx^2
C. Li độ, vận tốc, gia tốc dao động cùng tần số
D. biên độ dao động phụ thuộc vào năng lượng kích thích ban đầu.
Cảm ơn các anh chị nhiều lắm ạ :D


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết giải thích giùm em
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 05:13:08 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
Chọn đáp án sai? Trong một dao động điều hòa thì:
A. Pha ban đầu phụ thuộc vào gốc thời gian và chiều dương trục tọa độ.
B. Thế năng ở li độ x luôn bằng 1/2kx^2
C. Li độ, vận tốc, gia tốc dao động cùng tần số
D. biên độ dao động phụ thuộc vào năng lượng kích thích ban đầu.
Cảm ơn các anh chị nhiều lắm ạ :D

cái này mình nghĩ câu B sai vì thế năng còn phụ thuộc vào mốc chọn thế năng nửa , nếu mình chọn mốc thế năng  ở vị trí cân bằng thì đều đó đúng, ở vị trí khác  thì sao
K ở đây mình không hiểu là độ cứng lò xo, hay là [tex]K=m{\om}^2[/tex] vì nếu dao động điều hòa của con lắc đơn  , thì thế năng của nó làm gì có độ cứng K, nhưng mình vẫn nghiêng về cái giải thích về việc chọn mốc thế năng, xin ý kiến các bạn và thầy cô


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết giải thích giùm em
Gửi bởi: tuancvp trong 06:49:42 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
mình đồng ý kiến với ý kiến của Vinh. Thế năng của vật nếu lấy mốc ở vị trí cân bằng thì mới =1/2.k.[tex]x^{2}[/tex]. Còn nếu lấy mốc ở vị trí khác thì sẽ khấc đấy