Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 05:02:15 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5333Tiêu đề: các thầy vào coi dùm em cái bài này
Gửi bởi: mystery0510 trong 05:02:15 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
: Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC có tần số dòng điện thay đổi được. Gọi f1, f2, f3 lần lượt là các giá trị của tần số dòng điện làm cho URmax, ULmax, UCmax. Ta có biểu thức:
A. f1^2 = f2.f3   B. f1 = f2.f3/(f2+f3)    C. f1 = f2 + f3   D. f1^2 = f2^2 + f3^2


Tiêu đề: Trả lời: các thầy vào coi dùm em cái bài này
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 05:04:32 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
: Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC có tần số dòng điện thay đổi được. Gọi f1, f2, f3 lần lượt là các giá trị của tần số dòng điện làm cho URmax, ULmax, UCmax. Ta có biểu thức:
A. f1^2 = f2.f3   B. f1 = f2.f3/(f2+f3)    C. f1 = f2 + f3   D. f1^2 = f2^2 + f3^2

cài này lý thuyết mà bạn chọn A, bạn có thể tìm thấy nó trong nhiều sách lý ,thuyết tham khảo