Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 04:09:18 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5332Tiêu đề: bài này làm thế nào các thầy
Gửi bởi: mystery0510 trong 04:09:18 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
Trong giờ học thực hành, học sinh mắc nối tiếp một quạt điện xoay chiều với điện trở R rồi mắc hai đầu đoạn mạch này vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380 V. Biết quạt điện này có các giá trị định mức: 220 V – 88 W và khi hoạt động đúng công suất định mức thì độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu quạt và cường độ dòng điện qua nó là φ, với cosφ = 0,8. Để quạt điện này chạy đúng công suất định mức thì R bằng


Tiêu đề: Trả lời: bài này làm thế nào các thầy
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:40:46 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
Trong giờ học thực hành, học sinh mắc nối tiếp một quạt điện xoay chiều với điện trở R rồi mắc hai đầu đoạn mạch này vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380 V. Biết quạt điện này có các giá trị định mức: 220 V – 88 W và khi hoạt động đúng công suất định mức thì độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu quạt và cường độ dòng điện qua nó là φ, với cosφ = 0,8. Để quạt điện này chạy đúng công suất định mức thì R bằng
Cường độ định mức của quạt
[tex]I=\frac{P}{U_{q}.cos\varphi }=0,5A[/tex]
Vẽ giản đồ vecto rồi dùng định lí hàm cos ta có [tex]U^{2}=U_{R}^{2}+U_{q}^{2}+2.U_{R}U_{q}cos\varphi[/tex]
Thay số và giải phương trình bậc hai theo [tex]U_{R}[/tex] ta có kết quả [tex]U_{R}\approx 180V[/tex]
Suy ra [tex]R=\frac{U_{R}}{I}\approx 360\Omega[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: bài này làm thế nào các thầy
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 04:47:34 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
Trong giờ học thực hành, học sinh mắc nối tiếp một quạt điện xoay chiều với điện trở R rồi mắc hai đầu đoạn mạch này vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380 V. Biết quạt điện này có các giá trị định mức: 220 V – 88 W và khi hoạt động đúng công suất định mức thì độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu quạt và cường độ dòng điện qua nó là φ, với cosφ = 0,8. Để quạt điện này chạy đúng công suất định mức thì R bằng

từ giả thiết đề bài ta có thể thấy rằng quạt sẽ có r, và ZL;
[tex]P_{quat}=\frac{U_{quat}^2(cos{\phi})^2}{r}\rightarrow r=352\Om
I=0,5A,Z_{quat}=440\Om,ZL=264\Om[/tex]
Z=[tex]\frac{380}{0,5}=760\Om[/tex]
từ đó tính được [tex]R=360,67\Om[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài này làm thế nào các thầy
Gửi bởi: quangnguyen trong 03:43:32 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

từ giả thiết đề bài ta có thể thấy rằng quạt sẽ có r, và ZL;
[tex]P_{quat}=\frac{U_{quat}^2(cos{\phi})^2}{r}\rightarrow r=352\Om
I=0,5A,Z_{quat}=440\Om,ZL=264\Om[/tex]
Z=[tex]\frac{380}{0,5}=760\Om[/tex]
từ đó tính được [tex]R=360,67\Om[/tex]
[/quote]
e muốn hỏi cái công thức tính r của chứng minh như thế nào ạ