Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Zitu_Kt trong 05:50:07 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5323Tiêu đề: GIÚP MÌNH CÂU LÝ THUYẾT!!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 05:50:07 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
Khi tăng dần nhiệt độ của khối khí hiđrô thì các vạch trong quang phổ vạch phát xạ của hiđrô sẽ suất hiện:
A. theo thứ tự đỏ, lam, chàm, tím.                   B. đồng thời một lúc
C. theo thứ tự đỏ, chàm, lam, tím                    D. theo thứ tự tím, chàm, lam, đỏ

Thank moi người!!!


Tiêu đề: Trả lời: GIÚP MÌNH CÂU LÝ THUYẾT!!!
Gửi bởi: tuancvp trong 07:49:43 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
mình nghĩ là A vì khi nhiệt độ tăng dần từ thấp đến cao thì quang phổ sẽ xuất hiện từ vùng ánh sáng đỏ đến vùng ánh sáng tím. Với nguyên tử hidrô có 4 vạch thì sẽ là đáp án A


Tiêu đề: Trả lời: GIÚP MÌNH CÂU LÝ THUYẾT!!!
Gửi bởi: hoacomay trong 02:45:47 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
tớ cũng chon A vì khi nhiệt độ tăng dần thì cường độ bức xạ càng mạnh và miền quang phổ lan dần từ bức xạ có bước sóng dài sang bước xạ có bước sóng ngắn nên quang phổ hidro sẽ xuất hiện theo thứ tự đỏ lam tràm tim.