Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: notiha trong 04:09:32 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5319Tiêu đề: máy biến áp <help>
Gửi bởi: notiha trong 04:09:32 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2011
cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến áp có số vòng dây lần lượt là 900 vòng và 180 vòng.Bỏ qua điện trở các cuộn dây và sự hao phí điện năng ở máy biến áp.nối 2 đầu cuộn sơ cấp vs điện áp xc có giá trị hiệu dụng 220V.Nồi 2 đầu cuộn thứ cấp vs bóng đèn có điện trở 50 ôm.cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp là:
đáp án là 0.088A na


Tiêu đề: Trả lời: máy biến áp <help>
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 07:43:53 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2011
cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến áp có số vòng dây lần lượt là 900 vòng và 180 vòng.Bỏ qua điện trở các cuộn dây và sự hao phí điện năng ở máy biến áp.nối 2 đầu cuộn sơ cấp vs điện áp xc có giá trị hiệu dụng 220V.Nồi 2 đầu cuộn thứ cấp vs bóng đèn có điện trở 50 ôm.cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp là:
đáp án là 0.088A na
[tex]\frac{U1}{U2}=\frac{N1}{N2}=5
=>U2=44[/tex]
=>I2=0,88A
=>I1= 0,176A
kô pit sai chổ nào, xin mọi người chỉ giáo


Tiêu đề: Trả lời: máy biến áp <help>
Gửi bởi: notiha trong 12:23:19 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
zitu làm giôốg mình.hic.thày dauquangduong giúp e đi :X


Tiêu đề: Trả lời: máy biến áp <help>
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:39:45 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
zitu làm giôốg mình.hic.thày dauquangduong giúp e đi :X
bạn tính I2 =U2/R =44/50 =0,88


Tiêu đề: Trả lời: máy biến áp <help>
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 08:26:39 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2011
zitu làm giôốg mình.hic.thày dauquangduong giúp e đi :X
bạn tính I2 =U2/R =44/50 =0,88
Chính xác là vậy đó bạn