Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 03:55:34 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5314Tiêu đề: lý thuyết cộng hưởng nè
Gửi bởi: mystery0510 trong 03:55:34 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2011
mach RLC nối tiêp có u=const
khi mạch R1,L1,C1 thì tần số cộng hưởng w1
khi mạch R2,L2,C2 thì tần số cộng hưởng w2
khi nối tiếp cả hai mạch này thì tần số cộng hưởng=?


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết cộng hưởng nè
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:38:26 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2011
mach RLC nối tiêp có u=const
khi mạch R1,L1,C1 thì tần số cộng hưởng w1
khi mạch R2,L2,C2 thì tần số cộng hưởng w2
khi nối tiếp cả hai mạch này thì tần số cộng hưởng=?
Bài này hình như Vinh... đã làm rồi ! Trả lời lần nữa nhé !
Tần số góc cộng hưởng của mạch 1
[tex]\omega _{1}^{2}=\frac{1}{C_{1}L_{1}}[/tex]
[tex]\Rightarrow L_{1}=\frac{1}{C_{1}\omega _{1}^{2}}[/tex]
Tương tự ứng với tần số góc cộng hưởng của mạch 2
[tex]\Rightarrow L_{2}=\frac{1}{C_{2}\omega _{2}^{2}}[/tex]
Khi ghép hai mạch nối tiếp ta có
[tex]L=L_{1}+L_{2}[/tex]  và [tex]\frac{1}{C}=\frac{1}{C_{1}}+\frac{1}{C_{2}}[/tex]
Tần số góc cộng hưởng lúc này là
[tex]L=\frac{1}{C\omega ^{2}}\Leftrightarrow L_{1}+L_{2}=(\frac{1}{C_{1}}+\frac{1}{C_{2}})\frac{1}{\omega ^{2}}[/tex]
Từ đây tá tính được [tex]\omega[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết cộng hưởng nè
Gửi bởi: goldsunhn trong 10:03:44 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
Em nghĩ đề cho thiếu mối quan hệ của L1 với L2 hoặc C1 với C2
:)