Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lmthong19 trong 09:38:18 AM Ngày 03 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5311Tiêu đề: mot bai song anh sang can giup do
Gửi bởi: lmthong19 trong 09:38:18 AM Ngày 03 Tháng Sáu, 2011
Câu 2 : Trong thí nghiệm I- âng về giao thoa ánh sáng , hai khe được chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bứơc song : λ1 = 0,4μm , λ2 = 0,5μm , λ3 = 0,6μm . Trên màn quan sát ta hứng được hệ vân giao thoa , trong kgoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm , ta quan sát được số vân sáng bằng :
A.   34             B. 28             C. 26            D. 27
dap an D
                                                                                       


Tiêu đề: Trả lời: mot bai song anh sang can giup do
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 01:45:01 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2011
Câu 2 : Trong thí nghiệm I- âng về giao thoa ánh sáng , hai khe được chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bứơc song : λ1 = 0,4μm , λ2 = 0,5μm , λ3 = 0,6μm . Trên màn quan sát ta hứng được hệ vân giao thoa , trong kgoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm , ta quan sát được số vân sáng bằng :
A.   34             B. 28             C. 26            D. 27
dap an D
                                                                                       

Mình giải thế này
gọi K là bội chung nhỏ nhất([tex]\lambda 1, \lambda 2, \lambda 3[/tex])=> K=6
vậy khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân cùng màu vân trung tâm: Xmin=[tex]\frac{K D}{a}[/tex]
Vậy số vân sáng của các vân =[tex]\frac{K}{\lambda }[/tex]
kô tính vân trung tâm, số vân sáng lần lượt là
[tex]\lambda 1[/tex] =15
[tex]\lambda 2[/tex] =12
[tex]\lambda 3[/tex] =10
Trong khoảng Xmin sẽ có vân trùng của tưng cặp [tex](\lambda 1,\lambda 2) (\lambda 1, \lambda 3) va (\lambda 2, \lambda 3)[/tex]
kô tính vân trung tâm số vân trùng của từng cặp kể trên lần lượt là: 5, 3, 2
số vân sáng= (tổng số vân sáng - tống số vân trùng)= 37-10=27


Tiêu đề: Trả lời: mot bai song anh sang can giup do
Gửi bởi: hongminh18 trong 04:30:12 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2011
mình không tính được số cặp vân trùng của các bức xạ là 5,3 và 2 ? Bạn xem lại nhé?


Tiêu đề: Trả lời: mot bai song anh sang can giup do
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 05:33:54 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2011
mình không tính được số cặp vân trùng của các bức xạ là 5,3 và 2 ? Bạn xem lại nhé?
Như thế này ne ban
vị trí vân trùng [tex]\lambda 1, \lambda 2[/tex]= 5i1= 4i2
=>số vân trùng=[tex]\frac{K}{5.0,4}=3[/tex]
vị trí vân trùng [tex]\lambda 1, \lambda 3[/tex]= 3i1= 2i3
=>số vân trùng =[tex]\frac{K}{3. 0,4}=5[/tex]
vị trí vân trùng [tex]\lambda 2, \lambda 3[/tex]= 6i2=5i3
=>số vân trùng [tex]\frac{K}{6. 0,5}=2[/tex]
hjhj... lúc trước bị nhầm