Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 06:49:11 AM Ngày 03 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5310Tiêu đề: cho em hỏi 2 cái bài này
Gửi bởi: mystery0510 trong 06:49:11 AM Ngày 03 Tháng Sáu, 2011
1.hai nguồn sóng S1 S2 cùng pha.khoảng cách 2 nguồn là 50mm.cho f=100hz,v=0,8m/s.trong quá trình truyền sóng thì biên độ không đổi.hỏi khoảng cách từ điểm gần nhất trên trung trực của đoạn S1S2 dao động ngược pha với 2 nguồn đến nguồn S1 là bao nhiêu???
2.chuyển động của một vật có đặc tính là cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau nhất định thì trạng thái của vật lặp lại như cũ-->hỏi đây là chuyển động gì


Tiêu đề: Trả lời: cho em hỏi 2 cái bài này
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:15:04 AM Ngày 03 Tháng Sáu, 2011
1.hai nguồn sóng S1 S2 cùng pha.khoảng cách 2 nguồn là 50mm.cho f=100hz,v=0,8m/s.trong quá trình truyền sóng thì biên độ không đổi.hỏi khoảng cách từ điểm gần nhất trên trung trực của đoạn S1S2 dao động ngược pha với 2 nguồn đến nguồn S1 là bao nhiêu???
Bước sóng :
[tex]\lambda =\frac{v}{f}=0,8cm[/tex]
Khoảng cách cần tìm :
[tex]d=\left(k+\frac{1}{2} \right)\lambda =0,8k+0,4(cm)[/tex]
Với k > 0 và nhỏ nhất.
Mặt khác ta lại có :
[tex]d\geq \frac{S_{1}S_{2}}{2}=2,5cm[/tex]
Do đó k = 3 và d = 2,8cm