Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Zitu_Kt trong 06:01:14 AM Ngày 03 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5309Tiêu đề: GIÚP EM 2 BÀI !!!!!!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 06:01:14 AM Ngày 03 Tháng Sáu, 2011
Bai 1: Một âm thoa có tần số giao động riêng f= 850Hz đặt sát miệng của một ống nghiệm hình trụ cao 80cm. đỗ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30cm (so với đáy) thì thấy âm dc khuếch đại rất mạnh. tốc độ truyền âm trong kô khí là?

Bai 2: Cho mạch điện RC  với R=15 ôm. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một máy phát điện xc 1 fa. khi roto quay vs tốc độ n vong/phút thì cường độ I1= 1(A). khi roto quay vs tốc độ 2n vong/phút cường độ I2=căn6 (A). nếu roto quay vs tốc độ 3n vong/phút thì dung kháng của tụ là???

Thank moi nguoi!!!!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: GIÚP EM 2 BÀI !!!!!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:53:34 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2011
Đúng rồi !
Giải lại như sau :
Bổ sung giả thiết : Điện trở trong của máy phát không đáng kể
Khi roto quay với tốc độ n vòng/phút , cường độ dòng điện qua mạch
[tex]I_{1}=\frac{NBS\omega }{\sqrt{R^{2}+Z_{C}^{2}}}[/tex]
Khi roto quay với tốc độ 2n vòng/phút , cường độ dòng điện qua mạch
[tex]I_{2}=\frac{2NBS\omega }{\sqrt{R^{2}+\frac{1}{4}Z_{C}^{2}}}[/tex]
Lập tỉ số ta tính được
[tex]R^{2}+Z_{C}^{2} = 3\left(R^{2}+\frac{1}{4}Z_{C}^{2} \right)[/tex]
[tex]\Rightarrow Z_{C}=2\sqrt{2}R[/tex]
Khi roto quay vs tốc độ 3n vong/phút thì dung kháng của tụ là
[tex]Z'_{C}=\frac{1}{3C\omega }=\frac{Z_{C}}{3}=\frac{2R\sqrt{2}}{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: GIÚP EM 2 BÀI !!!!!!!
Gửi bởi: Lặng Yên trong 03:04:52 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
Thầy nhầm chút xíu hihi  :.))
Lập tỉ số ta tính được:

 [tex]R^2 + Z_{C_1}^2 = \frac{3}{2}R^2 + \frac{3}{8}Z_{C_1}^2 \Leftrightarrow Z_{C_1} = \frac{2R}{\sqrt{5}}[/tex]

Khi roto quay vs tốc độ 3n vong/phút thì dung kháng của tụ là: [tex]Z_{C_3} = 2\sqrt{5} \Omega[/tex]