Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 05:18:32 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5305Tiêu đề: sóng cơ cần mọi người chỉ cách làm
Gửi bởi: mystery0510 trong 05:18:32 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2011
Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 22cm có hai nguồn sóng kết hợp cùng pha, cùng biên độ 2mm, phát sóng với bước sóng là 4cm. Coi biên độ không đổi khi truyền đi. Xác định số điểm trên AB dao động với biên độ bằng Căn (3) mm .
(giải chi tiết dùng em với hu hu)


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ cần mọi người chỉ cách làm
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:51:03 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2011
Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 22cm có hai nguồn sóng kết hợp cùng pha, cùng biên độ 2mm, phát sóng với bước sóng là 4cm. Coi biên độ không đổi khi truyền đi. Xác định số điểm trên AB dao động với biên độ bằng Căn (3) mm .
(giải chi tiết dùng em với hu hu)
Xét những điểm trên đoạn AB và dao động với biên độ cực đại ,ta có :
[tex]d_{2}+d_{1}=AB[/tex]
và : [tex]d_{2}-d_{1}=k\lambda[/tex]
Từ đó ta tính được
[tex]d_{2}=\frac{AB}{2}+k\frac{\lambda }{2}=11+2k (cm)[/tex]
Mặt khác : [tex]0<d_{2}<AB=22[/tex]
nên [tex]-5,5<k<5,5[/tex]
Có 11 cực đại trên đoạn AB. Mỗi cực đại có 2 điểm cần tìm ở hai bên . Vậy có 20 điểm cần tìm vì các cực đại gần nguồn chỉ có 1 điểm có tính chất như trên!Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ cần mọi người chỉ cách làm
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 11:14:52 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2011
22 mới đúng chứ thầy, 2 nguồn cùng fa ma,2 nguồn là 2 đường cực tiểu :)


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ cần mọi người chỉ cách làm
Gửi bởi: milocuame trong 01:18:54 AM Ngày 03 Tháng Sáu, 2011
Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 22cm có hai nguồn sóng kết hợp cùng pha, cùng biên độ 2mm, phát sóng với bước sóng là 4cm. Coi biên độ không đổi khi truyền đi. Xác định số điểm trên AB dao động với biên độ bằng Căn (3) mm .
(giải chi tiết dùng em với hu hu)
Xét những điểm trên đoạn AB và dao động với biên độ cực đại ,ta có :
[tex]d_{2}+d_{1}=AB[/tex]
và : [tex]d_{2}-d_{1}=k\lambda[/tex]
Từ đó ta tính được
[tex]d_{2}=\frac{AB}{2}+k\frac{\lambda }{2}=11+2k (cm)[/tex]
Mặt khác : [tex]0<d_{2}<AB=22[/tex]
nên [tex]-5,5<k<5,5[/tex
Có 11 cực đại trên đoạn AB. Mỗi cực đại có 2 điểm cần tìm ở hai bên . Vậy có 20 điểm cần tìm vì các cực đại gần nguồn chỉ có 1
điểm có tính chất
thay oi, tai sao tim cac diem tren AB co bien do (can 3mm) lai lam nhu the nay? thay co the giai thich ro co so cua cach giai nay dc k thay?
 
Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ cần mọi người chỉ cách làm
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 02:28:25 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2011
Biên độ cực đại của 1 điểm =2a( tại bụng sóng)
Biên độ cực tiểu =0 (tại nút)
Biên độ bằng căn3( 0< căn 3< 2a)
=> trên 1 bó có hai điểm thỏa, có 11 bó=> kết qua


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ cần mọi người chỉ cách làm
Gửi bởi: hongminh18 trong 03:53:09 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2011
Thầy 'dauquangduong' ơi, Vậy kết quả là 22 hay 20 hả thầy ?


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ cần mọi người chỉ cách làm
Gửi bởi: hongminh18 trong 04:55:17 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2011
Thầy 'dauquangduong' ơi, Vậy kết quả là 22 hay 20 hả thầy ?