Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Melvyn trong 11:34:47 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5300Tiêu đề: giải giúp mình bài sóng này. thanks
Gửi bởi: Melvyn trong 11:34:47 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2011
trên mặt nc có 2 nguồn sóng A và B giống nhau. cách nhau 12cm. đang dđ vuông góc với mặt nc tạo ra sóng với lămda=1,6cm. C và D là 2 điểm khác nhau trên mặt nc, cách đều 2 nguồn và cách trung điểm O của AB 1 khoảng 8cm. số điểm dđ cùng fa với nguồn trên CD là:  Đs:6


Tiêu đề: Trả lời: giải giúp mình bài sóng này. thanks
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 01:35:16 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2011
Lấy điểm M trên đoạn CO,
Gọi AM=x, OM= y.
M cùng fa với nguồn thỏa x= k lamda= 1,6k
ta có [tex]y^{2}=x^{2}-36[/tex]
mà 0< y< 8
=> k có 3 giá trị,
điểm O kô cùng fa với nguồn
=> trên CD có 6 điểm


Tiêu đề: Trả lời: giải giúp mình bài sóng này. thanks
Gửi bởi: Melvyn trong 06:22:29 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2011
=> k có 3 giá trị,
điểm O kô cùng fa với nguồn
=> trên CD có 6 điểm

bạn giải thik rõ hơn cho mình đc ko ? chổ O ko cùng fa với nguồn đó và ->6 điểm . thanks


Tiêu đề: Trả lời: giải giúp mình bài sóng này. thanks
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 10:29:59 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2011
Nghia là trên CO có 3 điểm, kô ngoại trừ điểm O thuộc 3 điểm này,  nên phải xét điểm O có thuộc 1 trong số 3 điểm này hay kô,
điểm O kô thuộc, trên CD có 2n điểm cần tìm, O thuộc, trên CD có 2n-1 điểm cần tìm(n là số giá trị k)