Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 10:34:18 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5299Tiêu đề: giúp em bài toán hộp đen
Gửi bởi: mystery0510 trong 10:34:18 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2011
cuộn dây có L,r.đặt điện áp u=250.căn2cos(100pit) vào hai đầu mạch thì cường độ hiệu dụng mạch là I=5A.khi đó i lệch pha 60 độ.nối tiếp vào mạch 1 đoạn mạch X thì cường độ dong của mạch là I'=3A và lúc nay điện áp cuộn dây vuông pha với điện áp X.tìm công suất trên đoạn mạch X??
đ/s;300 căn3
nhờ mọi người chỉ dùm cách giảiTiêu đề: Trả lời: giúp em bài toán hộp đen
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:16:06 AM Ngày 02 Tháng Sáu, 2011
cuộn dây có L,r.đặt điện áp u=250.căn2cos(100pit) vào hai đầu mạch thì cường độ hiệu dụng mạch là I=5A.khi đó i lệch pha 60 độ.nối tiếp vào mạch 1 đoạn mạch X thì cường độ dong của mạch là I'=3A và lúc nay điện áp cuộn dây vuông pha với điện áp X.tìm công suất trên đoạn mạch X??
đ/s;300 căn3
nhờ mọi người chỉ dùm cách giải
Tỗng trở của cuộn dây
[tex]Z_{d}=\frac{U}{I_{1}}=50\Omega[/tex]
Khi gắn thêm hộp X. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây
[tex]U_{d}=I'.Z_{d}=150V[/tex]
vẽ giản đồ veto ta có
[tex]U_{d}^{2}+U_{x}^{2}=U^{2}[/tex]
Ta tính được [tex]U_{X}=\sqrt{U^{2}-U_{d}^{2}}=200V[/tex]
Lúc này [tex]u_{d}[/tex] sớm pha hơn i 60 độ nên [tex]u_{X}[/tex]chậm pha hơn i 30 độ. Công suất cần tìm
[tex]P_{X}=U_{X}I'cos 30^{0}=300\sqrt{3}W[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài toán hộp đen
Gửi bởi: mystery0510 trong 06:39:43 AM Ngày 02 Tháng Sáu, 2011
nếu ko tính theo U mà tính trong giản đồ theo Ur và U dây và góc fi X thì lại ra kết quả là 225.xin thấỳ giúp em hiểu cái chỗ này


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài toán hộp đen
Gửi bởi: mystery0510 trong 03:27:37 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2011
ta có góc fi dây=60 độ=>góc hợp bởi U và Ud=30 độ
=>tan30=Ux/Uday=>Ux=ud/căn3=150/căn3
Px=Ux.I.cos(fiX)=(150/căn3).3.căn3/2=225(vì ban đầu em nghĩ U=250v là Uday vao lúc chưa có X nên em tính theo cách đó)


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài toán hộp đen
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:53:03 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2011
ta có góc fi dây=60 độ=>góc hợp bởi U và Ud=30 độ
=>tan30=Ux/Uday=>Ux=ud/căn3=150/căn3
Px=Ux.I.cos(fiX)=(150/căn3).3.căn3/2=225(vì ban đầu em nghĩ U=250v là Uday vao lúc chưa có X nên em tính theo cách đó)
Em vẽ hình và xem kĩ lại cơ sở nào ta có:
ta có góc fi dây=60 độ=>góc hợp bởi U và Ud=30 độ?