Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 09:18:44 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5295Tiêu đề: dao động cơ vào trợ giúp mình
Gửi bởi: mystery0510 trong 09:18:44 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2011
Một lò xo có độ cứng k = 25N/m, chiều dài tự nhiên l = 1,00m được chập làm đôi, hai đầu buộc chung vào một điểm treo, điểm chính giữa buộc quả nặng nhỏ khối lượng m = 250g. Quả nặng được cấp năng lượng ban đầu W0 = 20,0mJ. Cho π ≈ 3,14. Chọn t0 = 0 là lúc quả nặng qua vị trí cân bằng theo chiều dương trục Ox. Phương trình x(t), vx(t) và ax(t) tương ứng là.
Câu trả lời của bạn:
   A. x = 2sin(20t + 0,5π) (cm); vx = 40cos(20t + 0,5π) (cm/s); ax = 8cos(20t - π) (m/s2).    
   B. x = 2cos20t (cm); vx = 40sin(20t - π) (cm/s); ax = 8cos(20t - π) (m/s2).    
   C. x = 2sin20t (cm); vx = 40cos20t (cm/s); ax = 8sin(20t - π) (m/s2).    
   D. x = 2cos(20t - π/2) (cm) ; v = 40cos(20t) (cm/s) ; a = 8cos(20t + π/2) (m/s2).    


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ vào trợ giúp mình
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:24:21 AM Ngày 02 Tháng Sáu, 2011
Hướng dẫn cho em như sau :
Khi lò xo chập làm đôi, hai đầu buộc chung vào một điểm treo, điểm chính giữa buộc quả nặng nhỏ thi nó tương đương với một lò xo có độ cứng gấp đôi : 50N/m