Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 12:10:03 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5251Tiêu đề: giải giùm mình bài lượng tử
Gửi bởi: mystery0510 trong 12:10:03 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2011
Chiếu chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,42µm vào catot của tế bào quang điện, có công thoát electron là A = 2,2eV. Hiệu điện thế giữa anot và catot UAK = 2V, tạo ra điện trường đều giữa 2 cực. Vận tốc của electron quang điện khi vừa tới anot là v:
A. v = 9,85.10^5 m/s
B. 8,38.10^5 m/s ≤ v ≤ 9,85.10^5 m/s
C. v ≤ 9,85.10^5 m/s
D. 0 ≤ v ≤ 9,85.10^5 m/s


Tiêu đề: Trả lời: giải giùm mình bài lượng tử
Gửi bởi: Newtontoday trong 12:44:57 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2011
Tính động năng cực đại của e khi thoát khỏi katot
[tex]W_{K}=\frac{hc}{\lambda }-A[/tex]
Áp dụng định lý biến thiên động năng để tìm động năng của e khi đậpvào Anot
[tex]W_{A}-W_{K}=e.U_{KA}=-e.U_{AK}=1.6.10^{-19}.2[/tex]
Từ đó bạn suy ra vận tốc của e khi đến Anot
[tex]V_{A}=\sqrt{\frac{2W_A}{m}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giải giùm mình bài lượng tử
Gửi bởi: trankientrung trong 01:07:24 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2011
Theo mình bài này giải như sau :
 Ta có : [tex]\frac{hc}{\lambda } = A + \frac{mv_{0max}^2}{2} \Rightarrow v_{0max}^2=\sqrt{\frac{(\frac{hc}{\lambda } - A).2}{m}}= 516144 ( m/s) [/tex]

 Áp dụng định lý động năng :   [tex]E_{dmax} - E_{d0max} = eU_{AK} \Leftrightarrow \frac{mv_{max}^2}{2} - \frac{mv_{0max}^2}{2} = eU_{AK} \Rightarrow v_{max} = \sqrt{\frac{eU_{AK}+ \frac{mv_{0max}^2}{2}.2}{m}} = 9,85.10^5[/tex] ==> Chọn A


[tex]E_{dmax}[/tex] là động năng cực đại của electron khi đến anot
+ [tex]v_{max} [/tex] vận tốc cực đại của electron khi đến anot
 [tex]E_{d0max}[/tex] là động năng cực đại của electron khi ở catot
 +[tex]{v_{0max} [/tex] vận tốc ban đầu cực đại của electron khi ở catotCó gì sai sót thì mọi người sửa dùm nha !


Tiêu đề: Trả lời: giải giùm mình bài lượng tử
Gửi bởi: mystery0510 trong 10:22:36 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2011
đáp án lại là B và thắc mắc vì ko hiểu tại sao lại là đáp án này
có lề trong đề co thêm chữ điện trường


Tiêu đề: Trả lời: giải giùm mình bài lượng tử
Gửi bởi: CryogenHan trong 11:17:25 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2014
Đề thi thử vùa xong trường mình cũng có câu này. Đáp án là B


Tiêu đề: Trả lời: giải giùm mình bài lượng tử
Gửi bởi: CryogenHan trong 11:31:02 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2014
Vì quang e bứt khỏi catot thì được U tăng tốc nên động năng của e phải lớn hơn hoặc bằng công của lực điện trường


Tiêu đề: Trả lời: giải giùm mình bài lượng tử
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:35:53 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2014
đáp án lại là B và thắc mắc vì ko hiểu tại sao lại là đáp án này
có lề trong đề co thêm chữ điện trường

Đáp án B chính xác rồi.

Đề không hỏi tốc độ cực đại của e khi đến anot. Mà hỏi là tốc độ e thôi. Nghĩa là kể cả e bậc ra mà không có tốc độ ban đầu (e nằm sâu trong kim loại, nói vậy cho dễ hiểu) cũng về được anot nhờ lực điện trường "kéo" đi.

Tốc độ các e này được tính bình thường  theo định lý động năng: [tex]W_d_A-0=\left|eU \right|\Leftrightarrow 1/2mv^2=\left|eU \right|=>v=8,386.10^5m/s[/tex]


còn tốc độ lớn nhất khi về anot được tính như thầy gì đó ở trên.

Vậy ĐA là B.