Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 09:36:31 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5249Tiêu đề: 1 câu trong đề thi thử dhsp lần 6
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 09:36:31 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2011
Một đồng hồ quả lắc đếm giây có T=2s quả lắc được coi như con lắc đơn với dây treo và vật nặng làm bằng đồng có khối lượng riêng 8900kg/m3.gỉa sử đồng hồ treo trong chân không.đưa đồng hồ ra không khí thì chu kì dao động của nó la bao nhiêu? biết khối lượng riêng của không khí trong khí quyển là 1.3kg/m3,bỏ qua ảnh hương của lực cản không khí đén chu kì con lắc đơn .chon đáp án đúng
A:2.00024s     B:2.00035s       C:2.00012s     D:2.00015s


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu trong đề thi thử dhsp lần 6
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:48:02 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2011
bài này thuộc về dạng con lắc đơn có thêm lực không đổi thứ 3 tác dụng. ở đây là lực đẩy Acsimet của không khí
T'=2pi.căn(l/g_hd) trong đó: g_hd =g - DVg/m = g - Dg/Dđ.m
=>T'=2pi.căn[l/(g - Dg/Dđ.m)] (1)
còn T =2pi.căn(l/g) (2)
 từ 1 và 2 suy ra T' =?


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu trong đề thi thử dhsp lần 6
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 10:38:07 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2011
[tex]\frac{T}{T'}=\sqrt{\frac{Dqc-Dkk}{Dqc}}[/tex]
 dap án D thi phai