Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tuancvp trong 08:41:45 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5245Tiêu đề: Các bạn thử vào thảo luận câu này xem
Gửi bởi: tuancvp trong 08:41:45 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2011
1 nguồn điện xoay chiều 3 pha mắc hình tam giác nối với 3 tải tiêu thụ là 3 bóng đèn giống nhau mắc hình sao,lúc đầu 3 bóng đền sáng bình thường. nếu tắt bớt 1 bóng đèn thì 2 bóng đèn còn lại có độ sáng thế nào??? mình nghĩ ban đầu mỗi bóng đèn chịu điện áp Up=Ud/[tex]\sqrt{3}[/tex]. nếu tắt bớt 1 bóng đèn thì 2 bóng đèn còn lại sẽ chịu điện áp Ud nên nó sáng hơn bình thường và có thể bị cháy chứ nhỉ. Các bạn nghĩ sao????


Tiêu đề: Trả lời: Các bạn thử vào thảo luận câu này xem
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:09:36 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2011
theo mình: khi một bóng đèn bị tắt thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu của mỗi bóng đèn còn lại là: Ud/2 => đèn sáng yếu hơn


Tiêu đề: Trả lời: Các bạn thử vào thảo luận câu này xem
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 09:21:29 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2011
câu này có rồi thì phải các ban tim đoc đi
thầy dauquangduong bảo 2 đèn vãn sáng bình thường


Tiêu đề: Trả lời: Các bạn thử vào thảo luận câu này xem
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:30:13 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2011
câu này đáp án của đề mình làm là: độ sáng đèn giảm