Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 08:01:42 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5244Tiêu đề: giúp mình giải bài này
Gửi bởi: mystery0510 trong 08:01:42 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2011
Cho phản ứng tổng hợp heli:Li(3-7)+ H(1-1)-> 2He(2-4).biết phản ứng tỏa năng lượng 17,4MeV.Nếu có 1gam?
Li tham gia phản ứng thì có thể đun sôi một khối lượng nước ở 0 độ C là bao nhiêu,biết nhiệt dung riêng của nước là 4186J/Kg.K


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình giải bài này
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:49:30 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2011
theo phương trình phản ứng hạt nhận thì một hạt nhân Li tham gia phản ứng, tỏa một năng lượng là 17,4MeV
một gam Li tham gia phản ứng tỏa ra năng lượng: W = 1/7.NA.17,4
năng lượng này đun được khối lượng nước:W = Q = mc(100-0) =>m=W/c(100-0)=?