Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: notiha trong 08:31:28 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5236Tiêu đề: giúp mình vs
Gửi bởi: notiha trong 08:31:28 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2011
Câu 6: cho các dung dịch: HBr,NaCl<bão hoà>,K2SO4,Ca<OH>2,NáHSO4,Cu<NO3>2
có bao nhiêu dd trên tác dụng được vs dung dịch Ba<HCO3>2
đáp án là 5 nhung tớ chỉ tìm đc 4 chât là HBr,K2SO4,Ca<OH>2,NáHSO4
mọi người viết giùm mình pứ chất còn thiếu c í nha
cấu 19: hoá tan 7.3g Na và al,có tỉ lệ mol tương ứng la 2:1>vào 93.2g H2O.Sau khi pứ kết thúc thu được dd X.nồng độ phần trăm của muối trong dd X là:
đáp án là 11.8 nhung tớ lại tìm đc 8.2phần trăm na
k bjt có phải dề sai k :D
câu 35: cho chất và dd: NH3, FeSO4,HNO3,BaCl2,NaHSO4.có bao nhiêu pứ xảy ra vá bao nhiêu pứ axit bazơ?
đáp án là 6 và 3 na :O
oxi hoá hoàn toàn m g 2 an col dơn chức,bậc một,mạch hở đồng đẳng liên tiếp nhau bằng CuO dư nung nóng thu đc hốn hợp hơi X có tỉ khổi hơi so vs H2 là 13.75.X làm mất màu vừa đủ 200ml dd Br2 1.5M.gtrị m là:
đáp án là 10.4 na


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vs
Gửi bởi: thucuyen94 trong 08:34:21 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011
ha ha tự biên tự diễn =))


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vs
Gửi bởi: taquocthai trong 11:59:58 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011
23:48 rimxnx: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Yang, khe * đc chiếu bằng chùm sáng trắng có bước sóng (0,4 um : 0,75 um). Bề rộng quang phổ bậc 1 trên màn lúc đầu đo đc 0,7 mm .khi dịch màn theo phương vuông góc với mp chứa 2 khe 1 khoảng 40cm thì bề rộng quang phổ bậc 1 trên màn đo đc là 0,84 mm. Khoảng cách giữa 2 khe S1S2?