Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 12:38:05 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5235Tiêu đề: dao động điện từ
Gửi bởi: mystery0510 trong 12:38:05 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2011
mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm độ tự cảm L và hai tụ C1 C2 có cùng điện dung.điện áp cực đại trong mạch là Uo.đúng vào thời điểm W điện=W từ thì người ta loại bỏ một tụ.hỏi điện áp cực đại trong mạch sau đó là
A;Uo     B;3/2Uo          C;căn(3/2)Uo     D;căn(2/3)Uo
nhờ các thầy giải thích giùm em cách vận dụng cái giả thiết in đậm


Tiêu đề: Trả lời: dao động điện từ
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:27:59 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2011
mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm độ tự cảm L và hai tụ C1 C2 có cùng điện dung.điện áp cực đại trong mạch là Uo.đúng vào thời điểm W điện=W từ thì người ta loại bỏ một tụ.hỏi điện áp cực đại trong mạch sau đó là
A;Uo     B;3/2Uo          C;căn(3/2)Uo     D;căn(2/3)Uo
nhờ các thầy giải thích giùm em cách vận dụng cái giả thiết in đậm
Năng lượng toàn phần của mạch
[tex]W=W_{B}+W_{E}[/tex]
Vào thời điểm đang xét ta có
[tex]W_{B}=W_{E}\Rightarrow W_{E}=\frac{1}{2}W[/tex]
Năng lượng của mỗi tụ
[tex]W_{1}=W_{2}=\frac{1}{2}W_{E}=\frac{1}{4}W[/tex]
Khi loại bỏ một tụ (hiểu nôm na là tụ này không tham gia vào mạch dao đông nữa) thì năng lượng toàn phần của mạch lúc sau là
[tex]W'=W_{B}+W_{1}=\frac{3}{4}W[/tex]