Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 12:22:35 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5234Tiêu đề: sóng cơ
Gửi bởi: mystery0510 trong 12:22:35 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2011
cho 2 điểm M,N cách nguồn âm phát đẳng hướng về cung 1 phía .MN=a
cho mức cường độ âm tại M và N lần lượt là LM=30dB,LN=10dB.Nếu nguồn âm ở M thì mức cường độ âm tại N sẽ là bao nhiêu???


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:34:59 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2011
cho 2 điểm M,N cách nguồn âm phát đẳng hướng về cung 1 phía .MN=a
cho mức cường độ âm tại M và N lần lượt là LM=30dB,LN=10dB.Nếu nguồn âm ở M thì mức cường độ âm tại N sẽ là bao nhiêu???
Đề bài chưa thật chặt chẽ nên chỉnh lại như sau:
Cho 2 điểm M,N ( MN=a )nằm trên cùng một đường thẳng nối với nguồn điểm và nằm cùng một phía đối với nguồn.Xem nguồn phát sóng đẳng hướng và sóng không bị hấp thụ khi truyền trong môi trường . Biết mức cường độ âm tại M và N lần lượt là LM=30dB,LN=10dB.Nếu nguồn âm ở M thì mức cường độ âm tại N sẽ là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:58:28 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2011
cho 2 điểm M,N cách nguồn âm phát đẳng hướng về cung 1 phía .MN=a
cho mức cường độ âm tại M và N lần lượt là LM=30dB,LN=10dB.Nếu nguồn âm ở M thì mức cường độ âm tại N sẽ là bao nhiêu???
Đề bài chưa thật chặt chẽ nên chỉnh lại như sau:
Cho 2 điểm M,N ( MN=a )nằm trên cùng một đường thẳng nối với nguồn điểm và nằm cùng một phía đối với nguồn.Xem nguồn phát sóng đẳng hướng và sóng không bị hấp thụ khi truyền trong môi trường . Biết mức cường độ âm tại M và N lần lượt là LM=30dB,LN=10dB.Nếu nguồn âm ở M thì mức cường độ âm tại N sẽ là bao nhiêu?
Gọi P là công suất của nguồn .
Mức cường độ âm tại M :
[tex]L_{M}=10log\frac{P}{4\pi .OM^{2}I_{0}}[/tex]
Tương tự Mức cường độ âm tại N : [tex]L_{N}=10log\frac{P}{4\pi .ON^{2}I_{0}}[/tex]
[tex]\Rightarrow L_{M}-L_{N}=20log\frac{ON}{OM}=20[/tex]
[tex]\Rightarrow ON=10.OM[/tex]
Do đó [tex]a=MN=ON-OM=9.OM[/tex]
Vậy khi nguồn đặt tại M thì mức cường độ âm là
[tex]L=10.log\frac{P}{4\pi .MN^{2}.I_{0}}=10.log\frac{P}{4\pi .81OM^{2}.I_{0}}[/tex]
Hay : [tex]L=10.log\frac{P}{4\pi .OM^{2}.I_{0}}-10.log81=L_{M}-10.log81[/tex]