Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Phucthang trong 09:58:34 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5231Tiêu đề: Các thầy giúp em bài điện xoay chiều này với!
Gửi bởi: Phucthang trong 09:58:34 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2011
 Em làm mãi bài này mà không ra? Không biết có phải tại thiếu đề hay em suy nghĩ sai????
 đề bài: Mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, tụ có C thay đổi đc UR=30V, UL=60V, UC=20V. thay đổi tụ C để điện áp hiệu dụng 2 đầu điện trở là UR'=40V. Biết mạch có tính cảm kháng, điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ C lúc này bằng???? (Đáp số là 50V)


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy giúp em bài điện xoay chiều này với!
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 10:34:08 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2011
Em làm mãi bài này mà không ra? Không biết có phải tại thiếu đề hay em suy nghĩ sai????
 đề bài: Mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, tụ có C thay đổi đc UR=30V, UL=60V, UC=20V. thay đổi tụ C để điện áp hiệu dụng 2 đầu điện trở là UR'=40V. Biết mạch có tính cảm kháng, điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ C lúc này bằng???? (Đáp số là 50V)

do chỉ có C thay doi nen ZL/R= const
nen UL/UR=ZL/R=2
U=50V
UL'/UR'=ZL/R=2 suy ra UL'=80V
suy ra UL'-UC'=30V suyra UC=50 V