Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 12:01:30 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5227Tiêu đề: một bài truyền tải điện năng cần các bạn giúp!!
Gửi bởi: mystery0510 trong 12:01:30 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2011
một mạch tiêu thụ điện là 1 cuộn dây có điện trở thuần r=8 ôm.tiêu thụ 1 công suất P=32w với hệ số công suất là 0,8.Điện năng được đưa từ máy phát điiện xoay chiều một pha nhờ dây dẫn có điện trở R=8 ôm.tính điện áp hiệu dụng 2 đầu đường dây nơi máy phát??
đ/s là 12 căn 5 nhưng em tính mãi không ra
nhờ mọi người giúp đỡ!


Tiêu đề: Trả lời: một bài truyền tải điện năng cần các bạn giúp!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:17:33 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2011
một mạch tiêu thụ điện là 1 cuộn dây có điện trở thuần r=8 ôm.tiêu thụ 1 công suất P=32w với hệ số công suất là 0,8.Điện năng được đưa từ máy phát điiện xoay chiều một pha nhờ dây dẫn có điện trở R=8 ôm.tính điện áp hiệu dụng 2 đầu đường dây nơi máy phát??
đ/s là 12 căn 5 nhưng em tính mãi không ra
nhờ mọi người giúp đỡ!
Công suất tiêu thụ của đoạn mạch
[tex]P=rI^{2}\Rightarrow I=\sqrt{\frac{P}{r}} = 2A[/tex]
Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch :
[tex]U=\frac{P}{Icos\varphi }=20V[/tex]
Độ giảm áp trên đường dây
[tex]\Delta U=IR=16V[/tex]
Dùng vectơ quay ta có :[tex]U_{1}=\sqrt{U^{2}+\Delta U^{2}+2.U.\Delta Ucos\varphi }[/tex] = ?


Tiêu đề: Trả lời: một bài truyền tải điện năng cần các bạn giúp!!
Gửi bởi: mystery0510 trong 05:55:06 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2011
cảm ơn thầy về cách làm.em cứ nghĩ tính độ giảm điện thế rồi cộng U tiêu thụ thì ra.


Tiêu đề: Trả lời: một bài truyền tải điện năng cần các bạn giúp!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 05:34:47 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2011
Mình chưa hiểu?
Vectơ quay là sao nhi????