Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Khổngminh trong 10:22:37 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5225Tiêu đề: Các bạn giúp mình các câu này nha:
Gửi bởi: Khổngminh trong 10:22:37 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2011
Mình đang trong giai đoạn luyện thi, có rất nhiều câu khó, mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người:
Câu 1: Cho đoạn mạch AB gồm 3 đoạn mạch AM, MN, NB nối tiếp. Đoạn AM chứa tụ [tex]C=\frac{1}{6\pi }.10^{-3}F[/tex]. Đoạn MN chứa cuộn dây có [tex]r=10\Omega[/tex], có độ tự cảm [tex]L=\frac{3}{10\pi }H[/tex]. Đoạn NB chứa biến trở R. Đặt vào A, B một điện áp xoay chiều có tần số có thể thay đổi được. Khi cố định f=50Hz, thay đổi R để điện áp hiệu dụng trên đoạn AM đạt giá trị cực đại là U1. Khi cố định [tex]R=30\Omega[/tex], thay đổi f thì điện áp hiệu dụng 2 đầu AM có giá trị cực đại là U2. Khi đó tỉ số U1/U2 là:
A. 1,58.
B. 3,15.
C. 0,79.
D. 6,29
Câu 2: Một con lắc lò xo có vật nặng và lò xo có độ cứng K=50N/m dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 2cm. Tần số góc [tex]\omega =10\sqrt{5}rad/s[/tex]. Cho g=10m/s^2. Trong mỗi ch kì dao động, thời gian để lực đàn hồi của lò xo có độ cứng không vượt quá 1,5N là:
A. [tex]\frac{\pi }{60\sqrt{5}}[/tex]
B. [tex]\frac{2\pi }{12\sqrt{5}}[/tex]
C. [tex]\frac{\pi }{15\sqrt{5}}[/tex]
D, [tex]\frac{\pi }{30\sqrt{5}}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Các bạn giúp mình các câu này nha:
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 11:08:17 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2011
Mình đang trong giai đoạn luyện thi, có rất nhiều câu khó, mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người:
Câu 1: Cho đoạn mạch AB gồm 3 đoạn mạch AM, MN, NB nối tiếp. Đoạn AM chứa tụ [tex]C=\frac{1}{6\pi }.10^{-3}F[/tex]. Đoạn MN chứa cuộn dây có [tex]r=10\Omega[/tex], có độ tự cảm [tex]L=\frac{3}{10\pi }H[/tex]. Đoạn NB chứa biến trở R. Đặt vào A, B một điện áp xoay chiều có tần số có thể thay đổi được. Khi cố định f=50Hz, thay đổi R để điện áp hiệu dụng trên đoạn AM đạt giá trị cực đại là U1. Khi cố định [tex]R=30\Omega[/tex], thay đổi f thì điện áp hiệu dụng 2 đầu AM có giá trị cực đại là U2. Khi đó tỉ số U1/U2 là:
A. 1,58.
B. 3,15.
C. 0,79.
D. 6,29
Câu 2: Một con lắc lò xo có vật nặng và lò xo có độ cứng K=50N/m dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 2cm. Tần số góc [tex]\omega =10\sqrt{5}rad/s[/tex]. Cho g=10m/s^2. Trong mỗi ch kì dao động, thời gian để lực đàn hồi của lò xo có độ cứng không vượt quá 1,5N là:
A. [tex]\frac{\pi }{60\sqrt{5}}[/tex]
B. [tex]\frac{2\pi }{12\sqrt{5}}[/tex]
C. [tex]\frac{\pi }{15\sqrt{5}}[/tex]
D, [tex]\frac{\pi }{30\sqrt{5}}[/tex]cau 1:
th 1: f=50hz , R bien  thien ZC=60 , ZL=30

UC=U*ZC/sqrt((R+r)^2+30^2)   Uc max R=0 suy ra UC = 3/5*can10*U

th2 : f bien thien UC cuc dai khi

Wc = 1/L*sqrt(L/C - (R+r)^2/2) = 100/3*p*can10
  tính được ZL=10can10 , ZC= 18can10

tu đó suy ra UC = 9/28*can14*U
lap ti le 2TH ra cau A

cau 2: tinh detaL= 2 cm , Fdh<=1,5 N suy ra DETA L<= 3 cm

dung duong tron luong  giac ta thay t = 2/3 T = [tex]\frac{2\pi }{15\sqrt{5}}[/tex]

minh ra khong giong dap an


Tiêu đề: Trả lời: Các bạn giúp mình các câu này nha:
Gửi bởi: Khổngminh trong 12:39:28 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2011
Câu 3: Đặt điện áp u=Uocos100pi t(V) vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm 3 đoạn AM, MN, NB mắc nối tiếp. Đoạn AM chứa điện trở thuần R=100 ôm. Đoạn MN chứa cuộn dây L có r= 10 ôm, L có thể thay đổi được, đoạn NB chứa tụ [tex]C=\frac{1}{\pi }10^{-4}[/tex]. Điều chĩnh L sao cho điện áp hiệu dụng trên MN lớn nhất, tính độ tự cám khi đó.
Câu 4: Một sợi dây đàn hồi có chiều dài lớn nhất Lo=1,2m một đầu gắn vào cần rung với f=100Hz, đầu kia thả tự do. Tôc độ truyền sóng là 12m/s. Khi thay đổi chiều dài của dây từ lo đến l=2,4cm thì có thể tạo ra nhiều nhất bao nhiêu lần sóng dừng có số bụng khác nhau là:
A. 34.
B. 17.
C. 16.
D. 32


Tiêu đề: Trả lời: Các bạn giúp mình các câu này nha:
Gửi bởi: ngkien trong 07:29:43 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2011
Mình đang trong giai đoạn luyện thi, có rất nhiều câu khó, mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người:

Câu 2: Một con lắc lò xo có vật nặng và lò xo có độ cứng K=50N/m dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 2cm. Tần số góc [tex]\omega =10\sqrt{5}rad/s[/tex]. Cho g=10m/s^2. Trong mỗi ch kì dao động, thời gian để lực đàn hồi của lò xo có độ cứng không vượt quá 1,5N là:
A. [tex]\frac{\pi }{60\sqrt{5}}[/tex]
B. [tex]\frac{2\pi }{12\sqrt{5}}[/tex]
C. [tex]\frac{\pi }{15\sqrt{5}}[/tex]
D, [tex]\frac{\pi }{30\sqrt{5}}[/tex]
minh giai cau 2 ne khong biet dung khong nua!?
tinh delta L=2 cm,F dan hoi=k(delta L+X)<=1.5
    =>deltaL+X <=3cm =>X <=1cm
    X<= bien do A/2 =>thoi gian trong mot chu ki la T/6 =pi/(30can5) dan an D


Tiêu đề: Trả lời: Các bạn giúp mình các câu này nha:
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 09:12:04 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2011
Câu 3: Đặt điện áp u=Uocos100pi t(V) vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm 3 đoạn AM, MN, NB mắc nối tiếp. Đoạn AM chứa điện trở thuần R=100 ôm. Đoạn MN chứa cuộn dây L có r= 10 ôm, L có thể thay đổi được, đoạn NB chứa tụ [tex]C=\frac{1}{\pi }10^{-4}[/tex]. Điều chĩnh L sao cho điện áp hiệu dụng trên MN lớn nhất, tính độ tự cám khi đó.
Câu 4: Một sợi dây đàn hồi có chiều dài lớn nhất Lo=1,2m một đầu gắn vào cần rung với f=100Hz, đầu kia thả tự do. Tôc độ truyền sóng là 12m/s. Khi thay đổi chiều dài của dây từ lo đến l=2,4cm thì có thể tạo ra nhiều nhất bao nhiêu lần sóng dừng có số bụng khác nhau là:
A. 34.
B. 17.
C. 16.
D. 32


câu 3: viet bieu thức ULr ra
lay dao ham theo bien ZL ta được:
ZCZL^2-((R+r)^2+ZC^2-r^2)*ZL-r^2*ZC=0

tu đó thế số vào tính ZL