Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: sunflower17 trong 10:12:05 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5224Tiêu đề: bài điện xoay chiều hay
Gửi bởi: sunflower17 trong 10:12:05 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2011
cho cuộn dây có Z[tex]\tiny L[/tex]=50[tex]\sqrt{3}[/tex][tex]\Omega[/tex], r=50[tex]\Omega[/tex],mắc nối tiếp với mạch điện X gồm 2 trong 3 phần tử R,L,C .Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều .sau khi điện áp trên cuộn dây đạt cực đại một phần tư chu kì thì điện áp trên mạch đạt cực đại .trong X chứa các phần tử thỏa mãn
Đs: gồm C và R thỏa mãn [tex]\tiny \frac{R}{ZC}[/tex]=[tex]\sqrt{3}[/tex]

mình chẳng hiểu cái chỗ bôi vàng là j và cũng chẳng biết làm bài này mcd-)
Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều hay
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 11:47:47 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2011
cho cuộn dây có Z[tex]\tiny L[/tex]=50[tex]\sqrt{3}[/tex][tex]\Omega[/tex], r=50[tex]\Omega[/tex],mắc nối tiếp với mạch điện X gồm 2 trong 3 phần tử R,L,C .Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều .sau khi điện áp trên cuộn dây đạt cực đại một phần tư chu kì thì điện áp trên mạch đạt cực đại .trong X chứa các phần tử thỏa mãn
Đs: gồm C và R thỏa mãn [tex]\tiny \frac{R}{ZC}[/tex]=[tex]\sqrt{3}[/tex]

mình chẳng hiểu cái chỗ bôi vàng là j và cũng chẳng biết làm bài này mcd-)
cau nay " s au khi điện áp trên cuộn dây đạt cực đại một phần tư chu kì thì điện áp trên mạch đạt cực đại" chung to X tre pha hon RL 90 do suy ra do la RC

roi dung tanfi1 * tanfi2 =1 voi fi1+fi2= 90
tuc ZL/R1*ZC/R2 = 1 tu do suy ra dap an


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều hay
Gửi bởi: sunflower17 trong 08:26:21 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2011
tại sao lại thế mdc-)


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều hay
Gửi bởi: giaovienvatly trong 11:20:58 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2011
Để dễ hình dung, bạn dựng giản đồ vec tơ lấy trục chuẩn là vec tơ I.
Ta thấy: u(cuộn dây) nhanh pha hơn I, vec tơ U(cuộn dây) thuộc góc phần tư I.
Với thời gian trễ pha là T/4 ứng với góc chậm pha là pi/2, tức là u chậm pha pi/2 so với u(cuộn dây) => vec tơ U thuộc góc phần tư IV.
Vì u = u(cuộn dây) + u(X) => vec tơ U = vec tơ U(cuộn dây) + vec tơ U(X).
Từ giản đồ ta kết luận u(X) chậm pha so với I, tức là X có tính dung kháng, nó chứa R và C.
Theo tính chất  của hai góc phụ nhau: tan(phi1).tan(phi2) = - 1 <=> (ZL/r)(ZL - Zc)/(R+r) = - 1.
Kết quả là:  Zc.căn3 - R = 200(ôm)