Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: snowangel912 trong 06:10:37 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5221Tiêu đề: [HELP] 3 bài toán khó của đề thi thử Đô Lương lần 3
Gửi bởi: snowangel912 trong 06:10:37 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2011
Câu 3: Chọn câu đúng.
Nguyên tắc cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha:
A. phần cảm giống với phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha.
B. phần ứng giống với phần ứng của máy phát điện xoay chiều ba pha.
C. phần ứng giống với phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha.
D. phần cảm giống với phần cảm của máy phát điện xoay chiều ba pha.

Câu 36: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang trên mặt bàn không ma sát có độ cứng k = 50N/m, một đấu cố định, một đầu gắn với vật nặng m1 = 500g. Trên m1 đặt vật m2 = 300g. Từ vị trí cân bằng người ta truyền cho vật m1 vận tốc đầu v0 theo phương của trục lò xo. Tìm giá trị lớn nhất của v0 để vật m2 vẫn dao động cùng với m1 sau đó, biết hệ số ma sát trượt giữa m1 và m2 là 0,2, g = 10 m/s2.
A. 4căn 10  cm/s.    B. 23 cm/s    C. 8căn 10  cm/s    D. 16 cm/s. đáp án là C

Câu 56: Một máy biến thế có 110 vòng ở cuộn sơ cấp và 220 vòng ở cuộn thứ cấp. Cuộn dây sơ cấp có điện trở thuần r = 3  và cảm kháng ZL= 4 . Cuộn thứ cấp để hở. Nối 2 đầu cuộn sơ cấp với hiệu điện thế 40V thì hiệu điện thế 2 đầu cuộn thứ cấp là:
A. 32 V   B. 80 V   C. 72 V   D. 64 V đáp án là DTiêu đề: Trả lời: [HELP] 3 bài toán khó của đề thi thử Đô Lương lần 3
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 08:05:50 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2011
câu36
câu này chỉ cân điều kiên [tex]\mu[/tex]m2g[tex]\geq[/tex]m2amax
từ đây ban có thể rut ra v0[tex]\leq[/tex][tex]\mu[/tex]g/[tex]\varpi[/tex]
trong đó [tex]\varpi[/tex]=[tex]\sqrt{(m1+m2)/k}[/tex]
[tex]\Rightarrow[/tex]vo[tex]\leq[/tex]8[tex]\sqrt{10}[/tex]
câu56
bạn tính được UL1=32V,Ur=24V
Uthứ cấp=2UL1 do cuộn thứ cấp để hở =64V
Tiêu đề: Trả lời: [HELP] 3 bài toán khó của đề thi thử Đô Lương lần 3
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 05:51:46 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2011
xin lỗi trên mình viêt nhầm
[tex]\varpi[/tex]=[tex]\sqrt{k/(m1+m2)}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: [HELP] 3 bài toán khó của đề thi thử Đô Lương lần 3
Gửi bởi: tuancvp trong 07:42:58 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2011
mình không hiểu tại sao lại có thể rút ra Vo[tex]\leq[/tex][tex]\leq \mu[/tex].g/[tex]\leq \mu \omega[/tex]. Có liên hệ gì giữa amax va [tex]\omega[/tex] ah? Cậu giải thích giùm vs


Tiêu đề: Trả lời: [HELP] 3 bài toán khó của đề thi thử Đô Lương lần 3
Gửi bởi: tuancvp trong 07:53:16 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2011
minh đánh máy nhầm, sửa lại là : Vo[tex]\leq[/tex][tex]\mu[/tex].g/[tex]\omega[/tex]. Có liên hệ j giữa Vo và amax ah? giải thích giùm tớ

Tiêu đề: Trả lời: [HELP] 3 bài toán khó của đề thi thử Đô Lương lần 3
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 09:03:17 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2011
amax=[tex]\varpi[/tex]2A=V0[tex]\varpi[/tex]