Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Newtontoday trong 10:21:39 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5218Tiêu đề: Nhờ thầy cô giải giúp bài về hạt sơ cấp - Vật lý hạt nhân
Gửi bởi: Newtontoday trong 10:21:39 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2011
Cho biết khối lượng của êlectron và của pôzitôn đều bằng 0,511MeV/c2. Trong quá trình va chạm trực diện giữa một êlectron và một pozitôn, có sự huỷ cặp tạo thành hai phôtôn có năng lượng đều bằng 2,0MeV chuyển động theo hai chiều ngược nhau. Tính động năng của hai hạt trước khi va chạm.
A. 1,49MeV   B. 0,745MeV   C. 2,98MeV   D. 2,235MeV


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô giải giúp bài về hạt sơ cấp - Vật lý hạt nhân
Gửi bởi: hoc sinh 11 trong 01:29:51 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2011
Mình giải thế này không biết đúng không
Theo định luật bảo toàn năng lượng
Năng lượng nghỉ của electron và poziton cộng động năng của chúng bằng năng lượng của hai photon.
Tổng động năng của hai hạt là 2,98MeV
Nếu hỏi động năng của mỗi hạt thì là 1,49MeV