Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ngkien trong 03:45:25 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5213Tiêu đề: giai dum em bai nay!!!
Gửi bởi: ngkien trong 03:45:25 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2011
mach dien xoay chieu gom cuon day co L=0.4/pi (H) mac noi tiep voi tu dien C. Dat vao hai dau mach dien mot hieu dien the u=Uo.cos wt (V). khi C=C1=2.10^-4/pi (F) thi Uc=Ucmax=100can5, khi C=2.5C1 thi cuong do dong dien tre pha pi/4 so voi hieu dien the hai dau mach gia tri U (U la gia tri hieu dung cua Uo) la:  A.50(V)   B.100(V)   C.100can2(V)  D.50can5(V)


Tiêu đề: Trả lời: giai dum em bai nay!!!
Gửi bởi: Newtontoday trong 05:53:02 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2011
Khi C thay đổi, Ucmax ta có: [tex]Z_{c1}=\frac{R^2+Z_{L}^2}{Z_{L}}[/tex] (1)

và [tex]U_cmax=\frac{U\sqrt{R^2+Z_L^2}}{R}[/tex]  (2)
Khi C = C2 = 2.5C1 thì i trễ pha pi/4 so với u nên : [tex]Z_L-\frac{Z_c1}{2,5}=R[/tex]
(3). Từ 1 và 3 bạn tìm được omega = 100pi; R = 100(om) thay vào 2 tìm được U = 100v