Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: trankientrung trong 12:25:27 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5211Tiêu đề: Mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: trankientrung trong 12:25:27 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2011
BÀI 1 : Cho mạch điện như hình vẽ với [TEX]U_{AB} = 300(V), U_{NB} = 140(V) [/TEX], dòng điện i trễ pha so với [TEX]u_{AB}[/tex] một góc  [tex]\varphi ,(cos \varphi = 0,8)[/TEX], cuộn dây thuần cảm. Vôn kế V chỉ giá trị:

(https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=61a319de74&view=att&th=130350cf7099571f&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_go8458ui4&zw)

BÀI 2 : Cho mạch điện như hình vẽ, [tex]L = \frac{0,6}{\pi } (H) , C= \frac{10^-4}{\pi} (F) , r= 30 \Omega ,u_{AB} = 100\sqrt{2}cos100\pi t(V) .[/tex]
 Công suất trên R lớn nhất khi R có giá trị:

(https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=61a319de74&view=att&th=13034fa9c0c4d860&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_go83f3lj2&zw)

BÀI 3 : Cho đoạn mạch RLC như hình vẽ, [tex]u_{AB} = 100cos100\pi t(V)[/tex]. Thay đổi R đến [tex]R_0 [/tex] thì [tex]P_{max} = 200(W)[/tex]. Giá trị [tex]R_0[/tex] bằng

(https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=61a319de74&view=att&th=13034fa9c0c4d860&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_go83f3lj2&zw)

BÀI 4 : Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp với [tex] u_{AB} =200\sqrt{2}cos100\pi t(v)[/tex] . Số chỉ trên hai vôn kế là như nhau nhưng giá trị tức thời của chúng lệch pha nhau [tex]\frac{2\pi }{3} [/tex] . Các vôn kế chỉ giá trị nào ?

(https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=61a319de74&view=att&th=13034fa9c0c4d860&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_go83f3ko0&zw)

BÀI 5 : Một trạm phát điện truyền đi với công suất 100(kW), điện trở dây dẫn là 8() Hiệu điện thế ở hai đầu trạm là 1000(V). Nối hai cực của trạm phát điện với một biến thế có. Cho hao phí trong máy biến thế không đáng kể. Hiệu suất tải điện của nó là bao nhiêu ?


Mong mọi người tận tình giúp đỡ dùm nhé ! Xin cám ơn
Tiêu đề: Trả lời: Mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: Newtontoday trong 12:52:02 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2011
BÀI 1 : Cho mạch điện như hình vẽ với [TEX]U_{AB} = 300(V), U_{NB} = 140(V) [/TEX], dòng điện i trễ pha so với [TEX]u_{AB}[/tex] một góc  [tex]\varphi ,(cos \varphi = 0,8)[/TEX], cuộn dây thuần cảm. Vôn kế V chỉ giá trị:

(https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=61a319de74&view=att&th=130350cf7099571f&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_go8458ui4&zw)

BÀI 2 : Cho mạch điện như hình vẽ, [tex]L = \frac{0,6}{\pi } (H) , C= \frac{10^-4}{\pi} (F) , r= 30 \Omega ,u_{AB} = 100\sqrt{2}cos100\pi t(V) .[/tex]
 Công suất trên R lớn nhất khi R có giá trị:

(https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=61a319de74&view=att&th=13034fa9c0c4d860&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_go83f3lj2&zw)

BÀI 3 : Cho đoạn mạch RLC như hình vẽ, [tex]u_{AB} = 100cos100\pi t(V)[/tex]. Thay đổi R đến [tex]R_0 [/tex] thì [tex]P_{max} = 200(W)[/tex]. Giá trị [tex]R_0[/tex] bằng

(https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=61a319de74&view=att&th=13034fa9c0c4d860&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_go83f3lj2&zw)

BÀI 4 : Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp với [tex] u_{AB} =200\sqrt{2}cos100\pi t(v)[/tex] . Số chỉ trên hai vôn kế là như nhau nhưng giá trị tức thời của chúng lệch pha nhau [tex]\frac{2\pi }{3} [/tex] . Các vôn kế chỉ giá trị nào ?

(https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=61a319de74&view=att&th=13034fa9c0c4d860&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_go83f3ko0&zw)

BÀI 5 : Một trạm phát điện truyền đi với công suất 100(kW), điện trở dây dẫn là 8() Hiệu điện thế ở hai đầu trạm là 1000(V). Nối hai cực của trạm phát điện với một biến thế có. Cho hao phí trong máy biến thế không đáng kể. Hiệu suất tải điện của nó là bao nhiêu ?


Mong mọi người tận tình giúp đỡ dùm nhé ! Xin cám ơnBài 1: bạn vẽ giản đồ vecto, UAB(vecto) = UAN(vecto) + UNB(vecto). rồi dùng định lý hàm số cos trong tam giác: [tex]U_{AN}^2=U_{AB}^2+U_{NB}^2-2.U_{AB}.U_{AN}.cos(\varphi +\frac{\pi }{2})[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: Newtontoday trong 12:59:09 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2011
Bài 2: mạch RLC có cả r, R thay đổi bạn có thể tự chứng minh được P trên R max khi và chỉ khi R^2 = r^2 + (ZL - Zc)^2

Bài 3: mạch RLC có R thay đổi và có cả r, Công suất trên toàn mạch max khi và chỉ khi R + r = |ZL-Zc|. khi đó Pmax = U^2/2(R + r). Tử đó suy ra R, nhưng bài này hình như thiếu r???


Tiêu đề: Trả lời: Mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: Newtontoday trong 01:04:18 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2011
Bài 4: bạn vẽ giản đồ vecto: Uv1(vecto) + Uv2(vecto) = UAB(vecto). mà Uv1 = Uv2 và chúng lệch pha nhau 2pi/3. Suy ra bộ 3 vecto trên tạo thành 1 tam giác đều. Uv1 = Uv2 = 200V


Tiêu đề: Trả lời: Mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: trankientrung trong 10:07:55 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2011
Bài 3: mạch RLC có R thay đổi và có cả r, Công suất trên toàn mạch max khi và chỉ khi R + r = |ZL-Zc|. khi đó Pmax = U^2/2(R + r). Tử đó suy ra R, nhưng bài này hình như thiếu r???
Bài này nó ko có cho r bạn ah`


Tiêu đề: Trả lời: Mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: taquocthai trong 10:07:52 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2011
cau 3 ta co pRmax=U2/2R TA TIM R y:)