Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 01:53:14 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5208Tiêu đề: dao động điều hòa có lực ma sát
Gửi bởi: mystery0510 trong 01:53:14 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2011
1 )một tấm ván nằm ngang trên đó có một vật tiếp xúc phẳng. tấm ván dao động điều hòa theo phương nằm ngang với biên độ 10cm. Khi chu kì dao động T<1 s thì vật trượt trên tấm ván. Lấy Pi^2 = 10 và g = 10m/s^2. Tính hệ số ma sát trượt giữa vật và tấm ván...
2) khảo sát dao động tắt dần của một con lắc lò xo nằm ngang. BIết độ cứng của lò xo là 500N/m. Vật nhỏ có khối lượng 50g. Hệ số ma sát nghỉ cực đại của vật trên mặt phẳng ngang bằng hệ số ma sát trượt và bằng 0,3. Kéo vật để lò xo dãn một đoạn 1cm so với độ dài tự nhiên rồi thả nhẹ. Lấy g= 10m/s^2. Vị trí vật dừng hẳn cách vị trí ban đầu đoạn.....
các bác giải chi tiêt giùm em nhá.em hơi yếu phần này :D


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa có lực ma sát
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:08:58 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2011
1 )một tấm ván nằm ngang trên đó có một vật tiếp xúc phẳng. tấm ván dao động điều hòa theo phương nằm ngang với biên độ 10cm. Khi chu kì dao động T<1 s thì vật trượt trên tấm ván. Lấy Pi^2 = 10 và g = 10m/s^2. Tính hệ số ma sát trượt giữa vật và tấm ván...

Trước tiên ta bổ sung giả thiết : xem hệ số ma sát trượt và nghỉ là bằng nhau
Khi vật chưa trượt trên tấm ván thì lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực hồi phục trong dao động điều hòa của vật. Ta có :
[tex]F_{msn}=ma=-m\omega ^{2}Acos\left(\omega t+\varphi \right)\leq \mu mg[/tex] với mọi t
[tex]\Rightarrow \omega ^{2}A\leq \mu g\Leftrightarrow \frac{4\pi ^{2}}{T^{2}}A\leq \mu g[/tex]
[tex]\Rightarrow \mu \geq 4\pi ^{2}\frac{A}{T^{2}}[/tex]

Dấu = xảy ra khi T = 1s từ đó ta tính được [tex]\mu[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa có lực ma sát
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:15:49 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2011

2) khảo sát dao động tắt dần của một con lắc lò xo nằm ngang. BIết độ cứng của lò xo là 500N/m. Vật nhỏ có khối lượng 50g. Hệ số ma sát nghỉ cực đại của vật trên mặt phẳng ngang bằng hệ số ma sát trượt và bằng 0,3. Kéo vật để lò xo dãn một đoạn 1cm so với độ dài tự nhiên rồi thả nhẹ. Lấy g= 10m/s^2. Vị trí vật dừng hẳn cách vị trí ban đầu đoạn.....
các bác giải chi tiêt giùm em nhá.em hơi yếu phần này :D
Bài này em xem trong : Tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần " ở box luyện thi DH


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa có lực ma sát
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 12:32:56 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2011
1 )một tấm ván nằm ngang trên đó có một vật tiếp xúc phẳng. tấm ván dao động điều hòa theo phương nằm ngang với biên độ 10cm. Khi chu kì dao động T<1 s thì vật trượt trên tấm ván. Lấy Pi^2 = 10 và g = 10m/s^2. Tính hệ số ma sát trượt giữa vật và tấm ván...

Trước tiên ta bổ sung giả thiết : xem hệ số ma sát trượt và nghỉ là bằng nhau
Khi vật chưa trượt trên tấm ván thì lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực hồi phục trong dao động điều hòa của vật. Ta có :
[tex]F_{msn}=ma=-m\omega ^{2}Acos\left(\omega t+\varphi \right)\leq \mu mg[/tex] với mọi t
[tex]\Rightarrow \omega ^{2}A\leq \mu g\Leftrightarrow \frac{4\pi ^{2}}{T^{2}}A\leq \mu g[/tex]
[tex]\Rightarrow \mu \geq 4\pi ^{2}\frac{A}{T^{2}}[/tex]

Dấu = xảy ra khi T = 1s từ đó ta tính được [tex]\mu[/tex]


cái vụ " lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực hồi phục trong dao động điều hòa của vật" em vẫn chưa hiểu lắm thầy có thể giải thích rõ hơn dùm em , em cảm ơn thầy nhiềuTiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa có lực ma sát
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:49:28 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2011
Theo định luật II Newton ta có :
[tex]\vec{P}+\vec{N}+\vec{F}_{msn}=m\vec{a}[/tex]
Chiếu lên phương ngang ta có :
[tex]F_{msn}=ma[/tex]
Vật chuyển động cùng với tấm ván nên nó DĐĐH. Do đó lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực hồi phục !