Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: minhhai_31893 trong 01:17:17 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5207Tiêu đề: bài tập về con lắc đơn
Gửi bởi: minhhai_31893 trong 01:17:17 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2011
1. Một con lắc đơn đang dao động điều hòa. Biết vật nặng của con lắc được tích điện q>0. Vào thời điểm vật nặng đi qua vị trí cân bằng thì 1 điện trường có cường độ E có phương thẳng đứng hướng xuống được thiết lập.Hỏi sau đó trong quá trình dao động của con lắc so với khi không có điện trường thì đại lượng nào sau đây không thay đổi?
A. Chu kì dao động của con lắc.
B Tốc độ cực đại của vật nặng
C. Li độ cực đại của dao động
D. Lực căng cực đại của dây treo.

2.Con lắc đơn dao động nhỏ trong 1 điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống, vật nặng có điện tích dương, biên độ A và chu kì T.Vào thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng thì đột ngột tắt điện trường. Chu kì và biên độ của con lắc khi đó thay đổi như thế nào?Bỏ qua mọi lực cản
A. chu kì tăng, biên độ giảm
B. Chu kì giảm, biên độ giảm
C. chu kì giảm, biên độ tăng
D. chu kì tăng,  biên độ tăng

giải thích chi tiết giúp em với thanks


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc đơn
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 03:34:42 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2011
Câu 46: Một con lắc đơn dao động điều hòa trong thang máy đứng yên tại nơi có gia tốc trọng trường g=9,8m/s2  với  năng lượng dao động là 150mJ, gốc thế năng là vị trí cân bằng của quả nặng. Đúng lúc vận tốc của con lắc bằng không thì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc 2,5m/s2. Con lắc sẽ tiếp tục dao động điều hòa trong thang máy với năng lượng dao động :
    A. 150 mJ.                     B. 111,7 mJ.                    C. 188,3 mJ.                    D. 129,5 mJ.
câu này đáp án là C , ma em nghi theo như cách giải thích của thầy về những vấn đề trên thì em nghĩ là A , tức là năng lượng không đổi , cho em xin ý kiến của thầy


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc đơn
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:58:56 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2011
Câu 46: Một con lắc đơn dao động điều hòa trong thang máy đứng yên tại nơi có gia tốc trọng trường g=9,8m/s2  với  năng lượng dao động là 150mJ, gốc thế năng là vị trí cân bằng của quả nặng. Đúng lúc vận tốc của con lắc bằng không thì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc 2,5m/s2. Con lắc sẽ tiếp tục dao động điều hòa trong thang máy với năng lượng dao động :
    A. 150 mJ.                     B. 111,7 mJ.                    C. 188,3 mJ.                    D. 129,5 mJ.
câu này đáp án là C , ma em nghi theo như cách giải thích của thầy về những vấn đề trên thì em nghĩ là A , tức là năng lượng không đổi , cho em xin ý kiến của thầy
Vinh hiểu nhầm rồi !
Trước khi thang máy chuyển động nhanh dần đều thì thế năng cực đại của con lắc là
[tex]E_{tmax}=\frac{1}{2}mgl\alpha _{0}^{2}[/tex]
Sau khi thang máy chuyển động nhanh dần đều thì thế năng cực đại của con lắc là
[tex]E'_{tmax}=\frac{1}{2}mg'l\alpha '_{0}^{2}[/tex]
Có nghĩa là cơ năng của con lắc trước và sau khi thang máy chuyển động nhanh dần đều là không bằng nhau mà chỉ bảo toàn trong thời gian trước hoặc sau khi thang máy chuyển động !


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc đơn
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 07:19:29 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2011

2.Con lắc đơn dao động nhỏ trong 1 điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống, vật nặng có điện tích dương, biên độ A và chu kì T.Vào thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng thì đột ngột tắt điện trường. Chu kì và biên độ của con lắc khi đó thay đổi như thế nào?Bỏ qua mọi lực cản
A. chu kì tăng, biên độ giảm
B. Chu kì giảm, biên độ giảm
C. chu kì giảm, biên độ tăng
D. chu kì tăng,  biên độ tăng

giải thích chi tiết giúp em với thanks
Tương tự như câu trên ta có : g' > g suy ra T' < T
Dùng bảo toàn cơ năng trong hai trường hợp ta thấy biên độ giảm
Đáp án B

E đang khác không chuyển sang bằng không, đáp án D mới đúng