Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mu7beckham trong 09:37:28 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5205Tiêu đề: [Help] Dao động.
Gửi bởi: mu7beckham trong 09:37:28 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2011
Các thầy,cô giúp e với ạ.

1. Một con lắc dao động tắt dần chậm, cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu?

2.Một con lắc đơn dài 0,4m đc treo vào trần 1 toa xe lửa đang chạy thẳng đều, con lắc bị kích động mỗi khi bánh xe của toa xe gặp chỗ nối nhau của các đoạn đường ray.khoảng cách giữa 2 mối nối là 12m.Trong các gtri tốc độ sau, với tốc độ nào biên độ dao động của con lắc sẽ bé nhất?

A. 108km/h     B.30km/h     C.8,33km/h       D.48km/h

3.tạo một sóng dừng trên dây vs tần số 5Hz với biên độ bụng sóng là A.khoảng cách giữa 2 điểm liên tiếp có biên độ Acăn2 là 3cm.Tìm vận tốc truyền sóng?
 


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Dao động.
Gửi bởi: Newtontoday trong 10:45:34 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2011
Các thầy,cô giúp e với ạ.

1. Một con lắc dao động tắt dần chậm, cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu?

2.Một con lắc đơn dài 0,4m đc treo vào trần 1 toa xe lửa đang chạy thẳng đều, con lắc bị kích động mỗi khi bánh xe của toa xe gặp chỗ nối nhau của các đoạn đường ray.khoảng cách giữa 2 mối nối là 12m.Trong các gtri tốc độ sau, với tốc độ nào biên độ dao động của con lắc sẽ bé nhất?

A. 108km/h     B.30km/h     C.8,33km/h       D.48km/h

3.tạo một sóng dừng trên dây vs tần số 5Hz với biên độ bụng sóng là A.khoảng cách giữa 2 điểm liên tiếp có biên độ Acăn2 là 3cm.Tìm vận tốc truyền sóng?
 


Câu 1: [tex]\frac{\Delta A}{A1}=\frac{A1-A2}{A1}=1-\frac{A2}{A1}=0,03\Rightarrow \frac{A2}{A1}=0,97[/tex]

[tex]\frac{\Delta W}{W1}=1-\frac{W2}{W1}=1-(\frac{A2}{A1})^2=...[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Dao động.
Gửi bởi: Newtontoday trong 10:57:02 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2011
Các thầy,cô giúp e với ạ.

1. Một con lắc dao động tắt dần chậm, cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu?

2.Một con lắc đơn dài 0,4m đc treo vào trần 1 toa xe lửa đang chạy thẳng đều, con lắc bị kích động mỗi khi bánh xe của toa xe gặp chỗ nối nhau của các đoạn đường ray.khoảng cách giữa 2 mối nối là 12m.Trong các gtri tốc độ sau, với tốc độ nào biên độ dao động của con lắc sẽ bé nhất?

A. 108km/h     B.30km/h     C.8,33km/h       D.48km/h

3.tạo một sóng dừng trên dây vs tần số 5Hz với biên độ bụng sóng là A.khoảng cách giữa 2 điểm liên tiếp có biên độ Acăn2 là 3cm.Tìm vận tốc truyền sóng?
 


Câu 1: [tex]\frac{\Delta A}{A1}=\frac{A1-A2}{A1}=1-\frac{A2}{A1}=0,03\Rightarrow \frac{A2}{A1}=0,97[/tex]

[tex]\frac{\Delta W}{W1}=1-\frac{W2}{W1}=1-(\frac{A2}{A1})^2=...[/tex]

Câu 3: Biên độ của 1 điểm trên dây có sóng dừng: A(M)= 2a|sin(2pi.d/lamda)|=A|sin(2pi.d/lamda)|
trong đó d: khoảng cách từ nút gần nhất đến điểm đó
trong bài này, khoảng cách giữa 2 điểm có biên độ A căn 2 bằng 2d (bạn vẽ hình ra thấy liền)
>>> lamda = 12cm >> v = 60cm/s


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Dao động.
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:48:48 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2011
Các thầy,cô giúp e với ạ.

2.Một con lắc đơn dài 0,4m đc treo vào trần 1 toa xe lửa đang chạy thẳng đều, con lắc bị kích động mỗi khi bánh xe của toa xe gặp chỗ nối nhau của các đoạn đường ray.khoảng cách giữa 2 mối nối là 12m.Trong các gtri tốc độ sau, với tốc độ nào biên độ dao động của con lắc sẽ bé nhất?

A. 108km/h     B.30km/h     C.8,33km/h       D.48km/h

Phải bổ sung giả thiết g = ....
Dao động của con lắc đơn lúc này là dao động cưỡng bức . Chu kì của lực ngoài là thời gian xe lửa đi được quãng đường d = 12m ( khoảng cách giữa 2 mối nối )
Biên độ dao động cực đại khi chu kì dao động riêng của con lắc bằng với chu kì của lực ngoài
Do đó ta có :
[tex]2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}=\frac{d}{v}[/tex]
[tex]\Rightarrow v=\frac{d}{2\pi }\sqrt{\frac{g}{l}}[/tex]
Thay số ta có kết quả


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Dao động.
Gửi bởi: Newtontoday trong 12:29:22 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2011
Các thầy,cô giúp e với ạ.

2.Một con lắc đơn dài 0,4m đc treo vào trần 1 toa xe lửa đang chạy thẳng đều, con lắc bị kích động mỗi khi bánh xe của toa xe gặp chỗ nối nhau của các đoạn đường ray.khoảng cách giữa 2 mối nối là 12m.Trong các gtri tốc độ sau, với tốc độ nào biên độ dao động của con lắc sẽ bé nhất?

A. 108km/h     B.30km/h     C.8,33km/h       D.48km/h

Phải bổ sung giả thiết g = ....
Dao động của con lắc đơn lúc này là dao động cưỡng bức . Chu kì của lực ngoài là thời gian xe lửa đi được quãng đường d = 12m ( khoảng cách giữa 2 mối nối )
Biên độ dao động cực đại khi chu kì dao động riêng của con lắc bằng với chu kì của lực ngoài
Do đó ta có :
[tex]2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}=\frac{d}{v}[/tex]
[tex]\Rightarrow v=\frac{d}{2\pi }\sqrt{\frac{g}{l}}[/tex]
Thay số ta có kết quả

Thầy cô xem lại đi ạ. theo em bài này tìm được vận tốc ảy ra cộng hưởng đó là vận tốc để con lắc dao động mạnh nhất. nhưng bài yêu cầu tìm vận tốc để con lắc dao động bé nhất. giả sử vạn tốc xảy ra cộng hưởng lả Vo, rồi so sánh các giá trị vận tốc trong đáp án, giá trị nào khác Vo nhiều nhất thì đó là giá trị của vận tốc để con lắc dao dộng bé nhất.
Nhưng đáp án của bài lại không phải vậy, Huhu