Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 03:48:50 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5198Tiêu đề: giúp em bài nay với
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 03:48:50 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2011
hiệu điện thế hãm của một tế bào quang điện la 1,5V.Đặt vào hai đầu anot va katot của tế bào quang điện trên một hiệu điện thế xoay chiều Uak=3cos(100pit+pi/3).Khoang thoi gian dòng điện chạy trong tế bào này trong thời gian 2 phút kể từ mốc thời gian t=o là
A:40s     B:60s     C:80s    D:120s


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài nay với
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 06:00:21 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2011
hiệu điện thế hãm của một tế bào quang điện la 1,5V.Đặt vào hai đầu anot va katot của tế bào quang điện trên một hiệu điện thế xoay chiều Uak=3cos(100pit+pi/3).Khoang thoi gian dòng điện chạy trong tế bào này trong thời gian 2 phút kể từ mốc thời gian t=o là
A:40s     B:60s     C:80s    D:120s

khi hiện tượng quang điện xảy ra sẽ có dòng e chạy từ catod sang anod tạo thành dòng dien , thì khi Uak>= -1,5 V thì có dòng điện , từ đó kết hợp với chuyển động tròn đều để tính khoang thời gian mà Uak>=-1,5 V , 2 phút = 6000T, mỗi T để Uak>=-1,5 V là 2T/3 từ đó mình tính ra được câu C (80s)