Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vinh_kid1412 trong 10:03:53 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5196Tiêu đề: 1 câu giao thoa anh sáng hay
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 10:03:53 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2011
mọi người làm giúp mình câu này xem , mình tính  không ra đáp án:
Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe I-âng, ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 micro met phát ra từ khe hẹp S song song và cách đều hai khe S1 , S2 . Khoảng cách giữa hai khe S1 , S2  là 2 mm, màn chứa hai khe S1 , S2  cách  nguồn S một khoảng 1 cm và song song với màn quan sát. Khi đặt ngay sau khe S1 một bản thuỷ tinh có bề dày 4 micro met chiết suất n = 1,5 thì hệ vân giao thoa bị dịch chuyển. Để hệ vân giao thoa trở về vị trí cũ thì người ta phải dịch chuyển khe S theo phương song song với màn quan sát

A. một đoạn 1 mm về phía khe S1                       B. một đoạn 1 mm về phía khe S2          
C. một đoạn 2 mm về phía khe S1                       D. một đoạn 2 mm về phía khe S2      


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu giao thao anh sáng hay
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:53:50 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2011
Kết quả tính toán của em đúng rồi !
Em xem thử file đính kèm !


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu giao thao anh sáng hay
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 03:34:35 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2011
thêm một câu giao thoa hay nua, câu này thì liên quan đến lớp 11 nhiều , nhờ thầy giải giúp, em cảm ơn nhiều:

Câu 38: Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D=1,2m. Đặt trong khoảng giữa hai khe và màn một thấu kính hội tụ sao cho trục chính của thấu kính vuông góc mặt phẳng chứa hai khe và cách đều hai khe. Di chuyển thấu kính dọc theo trục chính, người ta thấy có hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét cả hai khe trên màn, đồng thời hai ảnh cách nhau các khoảng  là 0,4mm và 1,6mm. Bỏ thấu  kính  đi,  chiếu  sáng  hai  khe  bằng  ánh  sáng  đơn  sắc  ta  thu  được  hệ  vân  giao  thoa  trên  màn  có  khoảng  vân i=0,72mm. Bước sóng của ánh sáng bằng :
    A. 0,48mm.                      B. 0,620μm                      C. 410 nm                        D. 480nm


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu giao thao anh sáng hay
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:21:21 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2011
thêm một câu giao thoa hay nua, câu này thì liên quan đến lớp 11 nhiều , nhờ thầy giải giúp, em cảm ơn nhiều:

Câu 38: Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D=1,2m. Đặt trong khoảng giữa hai khe và màn một thấu kính hội tụ sao cho trục chính của thấu kính vuông góc mặt phẳng chứa hai khe và cách đều hai khe. Di chuyển thấu kính dọc theo trục chính, người ta thấy có hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét cả hai khe trên màn, đồng thời hai ảnh cách nhau các khoảng  là 0,4mm và 1,6mm. Bỏ thấu  kính  đi,  chiếu  sáng  hai  khe  bằng  ánh  sáng  đơn  sắc  ta  thu  được  hệ  vân  giao  thoa  trên  màn  có  khoảng  vân i=0,72mm. Bước sóng của ánh sáng bằng :
    A. 0,48mm.                      B. 0,620μm                      C. 410 nm                        D. 480nm

Bài này kết hợp giữa bài toán BESSEL về TK và giao thoa ánh sáng !
Trong bài toán  BESSEL kích thước của hai ảnh là h1 và h2 liên hệ với kích thước của vật theo biểu thức :
[tex]h_{1}.h_{2}= h^{2}[/tex]
Do đó khoảng cách hai khe là 0,8mm
Thay vào công thức khoảng vân ta tính được bước sóng là 480nm. Đáp án D


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu giao thao anh sáng hay
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 10:36:03 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2011
thầy có thể nêu rõ hơn về bài toán  BESSEL  em cam ơn thầy nhiều


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu giao thao anh sáng hay
Gửi bởi: Quang Dương trong 11:55:37 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2011
thầy có thể nêu rõ hơn về bài toán  BESSEL  em cam ơn thầy nhiều
Đặt một vật sáng và màn // nhau và cách nhau một khoảng L . giữa vật và màn đặt một TKHT sao cho trục chính của TK vuông góc với màn. Dịch chuyển TK người ta tìm được hai vị trí của nó cho ảnh rõ nét trên màn ; hai vị trí này cách nhau một khoảng a
a) Tìm tiêu cự của TK
b) nêu mối liên hệ giữa độ cao của hai ảnh và độ cao của vật
Cách giải như sau
+ Vẽ hình hai vị trí của TK
+ khoảng cách giữa vật và ảnh thật của nó ( cũng là khoáng cách từ vật đến màn ) được tính bởi :
L = d' + d
+ Dùng công thức TK ta có phương trình bậc 2 theo d ; ứng với hai nghiệm ta có khoảng cách từ vật đến TK
+ Dùng định lí Vi - ét và hình ta chứng minh được d1 = d'2 và d2 = d'1
+ Từ công thức độ phóng đại ảnh trong 2 trường hợp ta có k1.k2 = 1
suy ra kết quả !