Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: trankientrung trong 10:59:50 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5192Tiêu đề: Li độ tại điểm .
Gửi bởi: trankientrung trong 10:59:50 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2011
Câu hỏi : Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10Hz, dao động truyền đi với vận tốc 0,4m/s trên phương Oy trên phương này có 2 điểm P và Q theo thứ tự đó PQ = 15cm.Cho biên độ a =  1cm và biên độ không thay đổi khi sóng truyền . Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 1cm thì li độ tại Q là ?


Tiêu đề: Trả lời: Li độ tại điểm .
Gửi bởi: Newtontoday trong 11:19:47 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2011
Độ lệch pha giữa P và Q:delta(phi) = 2pi*PQ/lamda = 15pi/2 >>> P, Q vuông pha. Do đó khi xP = a = 1cm thì Q đang ở VTCB xQ = 0