Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Melvyn trong 02:43:43 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5188Tiêu đề: HELP! giúp em giải 1 số bài này với
Gửi bởi: Melvyn trong 02:43:43 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2011
1. một vật nhỏ  có m=200g treo vài sợi dây AB ko dãn và treo vào 1 lò xo. chọn gốc tọa độ ở VTCB, chiều dương hướng xuống, vật m ddđh với pt x=Acos(10t)cm. lấy g=10m/s2. biết  dây AB chỉ chịu đc lực kéo tối đa là 3N thì biên đô A phải thỏa mãn đk nào  để dây AB luôn căng mà ko bị đứt : A. 0<A=<5cm   B. 0<A=<10    C. 0<A=<8   D. 5=<A=<10cm

2. 1 con lắc đơn treo vào đầu 1 sợi dây mảnh = kim loại, vật nặng có khối lượng riêng D. khiđao động nhỏ trong bình chân không thì chu kì dđ là T. bỏ qua mọi ma sát, khi dđ nhỏ trong 1 chất khí có kl riêng e.D (với e<<<<1) thì chu kì dđ là :
   A. T(1-e/2)    B.T/(1-e/2)     C. T(1+e/2)    D.T/(1+e/2)

3. cho lăng kính có tiết diện thẳng là 1 tam giác đều ABC, góc chiết quang ở A, đáy BC. chiếu 1 tia sáng trắng tới mặt bên AB dưới góc i. biết chiết suất của as đỏ và as tím lần lượt là n=căn2 và n=1,5. MIền giá trị lớn nhất của góc I tới mặt AB thỏa mãn dk ko có tia sang nào ló ra ơ mặt bên AC là:
A.  i< 21o28’      B.i < 17o55’   C. i > 21o28’   D.i < 27o55’

4.  1 tụ điện xoay chiều có điện dung  tỉ lệ thuận với góc quay của các bản tụ. tụ điện có giá trị C biến đổi C1=10pF đến C2=490pF ứng với góc quay của các bản tụ là alpha các bản tăng dần từ O độ đến 180 độ. Tụ điện đc mắc với 1 cuôn dây có L=2microH để làm thành mạch dđ ở lối vào của 1 máy thu vô tuyến điện. để bắt đc song 19,2m phải quay các bản tụ 1 góc alpha là bao nhiu tính từ vị trí điện dung C bé nhất :    A.19,1 độ     B.17,5độ     C.15,7 độ      D.51,9 độ

5.1 máy quang  phổ, lăng kính có góc chiết qunag 60 độ và chiết suất đối với đỏ và tím lần lượt là 1,608 và 1,635. Chum sang gồm 2 màu đỏ và tím chiếu vào lăng kính với góc tới 53,95 độ. Cho biết tiêu cự của thấu kính buồng ảnh là 40cm. tính khoảng cách giữa 2 vệt sang màu đỏ và màu tím trêm mặt phẳng tiêu diện của thấu kính buồng ảnh :   A.1,856   B. 1,656   C. 1,787    D. 1,568
 thanks all ! :DTiêu đề: Trả lời: HELP! giúp em giải 1 số bài này với
Gửi bởi: Melvyn trong 03:12:36 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2011
hi còn 2 câu nữa
6. 1 con lắc đơn dao dđ nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường g=9,8 với dây dài 1m, quả cầu con lắc có m=80g. cho con lắc dđ với biên độ góc 0,15(rad) trong môi trường có lực cản tác dụng thì nó chỉ dđ đc 200s thì ngừng hẳn. duy trì dao động bằng cách dung 1 hệ thống lên dây cót sao cho nó chạy đc trong 1 tuần lễ với biên độ góc 0,15rad. Biết 80% năng lượng dung đc để thắng lực ma sát do hệ thong các bánh răng cưa. Công cần thiết để lên dây cót là: A.183,8J    B133,5J     C.113,2J       D.193,4J

7. 1 sóng âm có biên độ 0,12mm thì có cường độ âm tại 1 điểm =1,80W/m2. 1 sóng âm khác có cùng tần sốnhưng biên độ =0,36mm thì sẽ có cường độ âm tại điểm đó là : A.0,6   B.2,7  C .5,4     D.16,2
 thanks


Tiêu đề: Trả lời: HELP! giúp em giải 1 số bài này với
Gửi bởi: Melvyn trong 05:44:39 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2011
Các mod va thầy cô giup em với. Ko ai giải gíup e het  :( :(


Tiêu đề: Trả lời: HELP! giúp em giải 1 số bài này với
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:36:42 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2011
1. một vật nhỏ  có m=200g treo vài sợi dây AB ko dãn và treo vào 1 lò xo. chọn gốc tọa độ ở VTCB, chiều dương hướng xuống, vật m ddđh với pt x=Acos(10t)cm. lấy g=10m/s2. biết  dây AB chỉ chịu đc lực kéo tối đa là 3N thì biên đô A phải thỏa mãn đk nào  để dây AB luôn căng mà ko bị đứt : A. 0<A=<5cm   B. 0<A=<10    C. 0<A=<8   D. 5=<A=<10cm

Em hỏi nhiều vấn đề một lúc nên rất ít người muốn giải quyết ! Em nên hạn chế số câu hỏi thì có nhiều người giúp hơn!
Giúp em bài 1
Độ dãn của lò xo khi vật ở VTCB
[tex]\Delta l_{0}=\frac{mg}{k}=\frac{g}{\omega ^{2}}=10cm[/tex]
Vậy để dây không chùng ta phải có [tex]A\leq 10cm[/tex]
Để dây không đứt ta phải có :
[tex]\Rightarrow m\omega ^{2}A\leq 3N[/tex]
[tex]\Rightarrow A\leq \frac{3}{m\omega ^{2}}= 15cm[/tex]
[tex]T=ma=-m\omega ^{2}Acos\left(\omega t+\varphi \right)\leq 3N[/tex] với mọi t
Vậy A[tex]\Rightarrow A\leq \10cm[/tex]Tiêu đề: Trả lời: HELP! giúp em giải 1 số bài này với
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 12:46:28 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2011
1. một vật nhỏ  có m=200g treo vài sợi dây AB ko dãn và treo vào 1 lò xo. chọn gốc tọa độ ở VTCB, chiều dương hướng xuống, vật m ddđh với pt x=Acos(10t)cm. lấy g=10m/s2. biết  dây AB chỉ chịu đc lực kéo tối đa là 3N thì biên đô A phải thỏa mãn đk nào  để dây AB luôn căng mà ko bị đứt : A. 0<A=<5cm   B. 0<A=<10    C. 0<A=<8   D. 5=<A=<10cm

Em hỏi nhiều vấn đề một lúc nên rất ít người muốn giải quyết ! Em nên hạn chế số câu hỏi thì có nhiều người giúp hơn!
Giúp em bài 1
Độ dãn của lò xo khi vật ở VTCB
[tex]\Delta l_{0}=\frac{mg}{k}=\frac{g}{\omega ^{2}}=10cm[/tex]
Vậy để dây không chùng ta phải có [tex]A\leq 10cm[/tex]
Để dây không đứt ta phải có :
[tex]\Rightarrow m\omega ^{2}A\leq 3N[/tex]
[tex]\Rightarrow A\leq \frac{3}{m\omega ^{2}}= 15cm[/tex]
[tex]T=ma=-m\omega ^{2}Acos\left(\omega t+\varphi \right)\leq 3N[/tex] với mọi t
Vậy A[tex]\Rightarrow A\leq \10cm[/tex]thưa thầy cái chỗ [tex]\omega ^{2}A\leq 3N[/tex]
em nghĩ phải là [tex]\omega ^{2}A\leq 1N[/tex] vì khi vật treo lên mà chưa kéo thì dây đã bị trọng lực kéo 1 lực 2 N rồi mà , cho em xin ý kiến của thầy


Tiêu đề: Trả lời: HELP! giúp em giải 1 số bài này với
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:21:48 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2011
Vinh đúng rồi!
Phương trình đúng phải là :
[tex]T-P = ma[/tex]
Do đó ta có [tex]T= ma+mg\leq 3N[/tex]
Vậy [tex]\omega ^{2}A\leq 3-mg=1N[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: HELP! giúp em giải 1 số bài này với
Gửi bởi: Newtontoday trong 01:23:35 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2011
mình xin góp ý bài 4: giá trị điện dung của tụ xoay phụ thuộc bậc nhất và góc alpha: Bạn thiết lập hàm: C = a.(alpha) + b. thế các giá trị C1, C2 và alpha1, alpha2 tương ứng để tìm được a, b. Rồi từ giá trị của bước sóng cần thu, tính được giá trị C. thay vào hàm trên có được alpha. Chúc bạn vui


Tiêu đề: Trả lời: HELP! giúp em giải 1 số bài này với
Gửi bởi: Newtontoday trong 01:36:05 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2011
Câu 7: Năng lượng âm tỉ lệ thuận với bình phương biên độ và bình phương tần số. có thể hiểu đơn giản như thế này: I1 = P1/S = (1/2.m.(omega)^2.A1^2)/S
I2 = (1/2.m.(omega)^2.A2^2)/S
Suy ra I1/I2 = A1^2/A2^2. Suy ra I2