Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 08:45:41 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5185Tiêu đề: con lắc đơn khó
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:45:41 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2011
Tại thời điểm ban đầu, 2 chất điểm cùng đi qua gốc O theo chiều dương, thực hiện dao động điều hoà trên cùng một trục Ox có cùng biên độ nhưng có chu kì T1=0,8 và T2=2,4. Hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu thì 2 nhất điểm đó đi ngang qua nhau?
A.0,3s
B.0,6s
C.0,4s
D.0,5s


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn khó
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 09:19:05 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2011
Tại thời điểm ban đầu, 2 chất điểm cùng đi qua gốc O theo chiều dương, thực hiện dao động điều hoà trên cùng một trục Ox có cùng biên độ nhưng có chu kì T1=0,8 và T2=2,4. Hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu thì 2 nhất điểm đó đi ngang qua nhau?
A.0,3s
B.0,6s
C.0,4s
D.0,5s

từ giả thiết ta có  W1=3W2

xét trên đường tròn lượng giác: cả hai vật đang ở vị trí -p/2, từ -p/2 đến 0 , hai vật chuyển động cùng chiều , vật 1 đi được 1/4 vòng tròn thì vật 2 chỉ đi 1/3 của 1/4 vòng tròn, lấy 2/3 của 1/4 vòng tròn đối xứng qua trục cos thì khi vật 1 rời biên thì vật 2 chạy ngược chiều từ đầu mút của " 2/3 của 1/4 vòng tròn đối xứng qua trục cos"  do đó ta chia phần này ra 4 phần thì  2 đi được 1 phần , 1 đi 3 phần sẽ gặp nhau, tóm lại lúc đó vật 2 đi được 1/3*1/4+2/3*1/4*1/4= 1/8 vòng tròn, tức thời gian gặp nhau là 1/8*2,4 = 0,3 s


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn khó
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:32:30 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2011
nếu bài toán này hỏi thời gian ngán nhất để chúng gặp nhau cùng chiều thì sao hả ?


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn khó
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 09:37:44 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2011
"nếu bài toán này hỏi thời gian ngán nhất để chúng gặp nhau cùng chiều thì sao hả ?"

cái này mình hiểu giống như giải pt lượng giác:
do ban đầu hai vật gặp nhau cùng chiều
nếu vật 2 quét góc  W, thì để 1 cùng chiều với 1 thì 1 quét góc W+K2p
từ giả thiết suy ra: W+k2p=3W suy ra W=kp, thời gian nhỏ nhất chọn k=1 suy ra W=p vậy lúc đó vạt 2 di duoc T/2


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn khó
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:02:43 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2011
Như vậy tổng quát của dạng bài này là gì hả bạn?


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn khó
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 05:45:24 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2011
Loại bài này dùng PTLG dễ hơn dùng đường tròn:

* Gặp nhau ngược chiều: w1.t =  - w2.t + k2Pi
* gặp nhau cùng chiều (trùng phùng): w1.t = w2.t + k2Pi


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn khó
Gửi bởi: Ulrichdragon trong 05:07:06 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
ủa sao kì vậy bạn, mình cũng biết cách lượng giác này nhưng làm không ra, mình ra 0,6s. nhưng khi thử lại đáp án đúng là 0,3s.
mình làm như thế này này mong các bạn chỉ ra lỗi sai giùm mình
=> (w1+w2)t= k2pi
=>(1/T1 + 1/T2)t=k
=> t=3k/5
=> chọn k nhỏ nhất bằng 1 => t=0,6s