Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huyluong trong 11:49:59 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5178Tiêu đề: bài tập về giao thoa ánh sáng!!!!!!!!!!!
Gửi bởi: huyluong trong 11:49:59 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2011
em không biết bài này đã có trên diễn đàn chưa. nhưng mong mọi người trả lời giúp!em chưa rõ!!!!!!!!!
 Một nguồn sáng điểm phát đồng thời một bức xạ đơn sắ màu đơ có bước sóng =640nm và một bức xạ màu lục, chiếu sáng hai khe Iâng .Trên màn quan sát thấy giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm có 7 vân màu luc. Giữa hai vân sáng này có số vân đỏ là:
A.6   B.9   c.5  D.8


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về gia thoa ánh sáng!!!!!!!!!!!
Gửi bởi: nguyen van dat trong 03:43:43 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2011
giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm có:
một số nguyên khoảng vân màu lục: K1.il
Một số nguyên khoảng vân màu đỏ: k2.id
Ta có K1.il = K2id
Theo đề: K1 = 8 (BẠn vẽ hình ra thì sẽ thấy)
Vậy 8il = k2.id
suy ra: 8lamdaluc = k2 lamdado.
Suy ra k2 = 8(lamdaluc/lamdado)
ĐỀ bài này cần phải cho thêm lam da do nhỏ hơn hoặc bằng 760nm
Từ đó suy ra k2

từ đó  suy ra lamda 2


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về gia thoa ánh sáng!!!!!!!!!!!
Gửi bởi: hoc sinh 11 trong 08:31:43 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2011
Màu lục thì lambda=0,50-0,575 muym


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về gia thoa ánh sáng!!!!!!!!!!!
Gửi bởi: huyluong trong 09:40:15 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2011
đề cho thế thôi mọi người a. mình mò thì ra là 6 vân đỏ.