Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: [V-L]GaVui trong 04:54:26 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5174Tiêu đề: Sóng nước !!!!
Gửi bởi: [V-L]GaVui trong 04:54:26 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2011
Hai nguồn cùng phương cùng tần số ngược pha nhau, có biên độ 4cm và 2cm.
Hỏi tại điểm cách s1 là 35cm, cách s2 là 25cm thì dao động với biên độ là bao nhiêu ?


Tiêu đề: Trả lời: Sóng nước !!!!
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 07:26:52 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2011
Bạn viết phưong trình dao động tại điểm M do S1 và S2 truyền tới. Sau đó biên độ dao động tại M tìm như dao động tổng hợp


Tiêu đề: Trả lời: Sóng nước !!!!
Gửi bởi: hoc sinh 11 trong 01:05:16 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2011
Hình như thiếu bước sóng nên không giải được


Tiêu đề: Trả lời: Sóng nước !!!!
Gửi bởi: [V-L]GaVui trong 08:18:37 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2011
xin lỗi : bước sóng bằng 10cm.
Tôi muốn kiểm tra lại đáp án thôi !
Mong mọi người cho đáp án chinh xác !


Tiêu đề: Trả lời: Sóng nước !!!!
Gửi bởi: hoc sinh 11 trong 08:29:03 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2011
Ra là 4-2=2cm