Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: trankientrung trong 07:17:18 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5170Tiêu đề: Chu kỳ dao đông của con lắc đơn
Gửi bởi: trankientrung trong 07:17:18 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2011
Một con lặc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kỳ [tex]T_1[/tex].Khi đi qua VTCB dây treo con lắc bị kẹt chặt tại trung điểm của nó . Chu kỳ dao động mới tính theo chu kỳ [tex]T_1[/tex] ban đầu là bao nhiều ?
Mong các anh giải đáp giúp !


Tiêu đề: Trả lời: Chu kỳ dao đông của con lắc đơn
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:17:49 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2011
Chu kì dao động lúc đầu :
[tex]T_{1}=2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}[/tex]
Chu kì dao động lúc sau :
[tex]T_{2}=2\pi \sqrt{\frac{l/2}{g}}[/tex]
Lập tỉ số ta có :
[tex]\frac{T_{2}}{T_{1}}=\sqrt{\frac{l/2}{l}}=\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex]
Vậy :[tex]T_{2}=\frac{T_{1}}{\sqrt{2}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Chu kỳ dao đông của con lắc đơn
Gửi bởi: nghuutuyen trong 09:29:53 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2011
Cho mình hỏi về câu hỏi trắc nghiệm cũng liên quang đến con lắc đơn:
Con lắc đơn (có chiều dài dây không đổi), dao động điều hòa có chu kì phụ thuộc vào:
a. khối lượng quả nặng.
b. trọng lượng quả nặng.
c. tỉ số giữa khối lượng và trọng lượng của quả nặng.
d. khối lượng riêng của quả lắc.


Tiêu đề: Trả lời: Chu kỳ dao đông của con lắc đơn
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 05:57:56 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2011
Đáp án là C. Nếu nói chu kì con lắc đơn phụ thuộc trọng lượng vật nặng thì khi trọng lượng thay đổi (do thay đổi m) thì T phải thay đổi theo! Điều này không đúng, do đó không thể chọn đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: Chu kỳ dao đông của con lắc đơn
Gửi bởi: nghuutuyen trong 09:54:05 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2011
Cảm ơn tất cả mọi người, vào diễn đàn này thích ghê, thắc mắc là có mọi người giúp đỡ, cảm ơn tất cả mọi người!


Tiêu đề: Trả lời: Chu kỳ dao đông của con lắc đơn
Gửi bởi: sunflower17 trong 12:32:36 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2011
Đáp án là C. Nếu nói chu kì con lắc đơn phụ thuộc trọng lượng vật nặng thì khi trọng lượng thay đổi (do thay đổi m) thì T phải thay đổi theo! Điều này không đúng, do đó không thể chọn đáp án B
nhưng mà t ko phụ thuộc vào khối lượng nên có thể chọn cả b và c