Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phisatthu trong 03:52:04 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5167Tiêu đề: anh sáng giúp mình với
Gửi bởi: phisatthu trong 03:52:04 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2011
trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khoảng cách giua hai khe la 1mm .khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m .chiếu đồng thời hai bức xạ lamda 1 là 0.4um và lamda 2.giao thoa trên màn bề rộng là 2.4cm.có 9 cực đại với tất cả của lamda 1 và 2 trong đó 3 cực đại trùng nhau.biết hai trong ba cực đại ở hai đầu .giá trị lamda2


Tiêu đề: Trả lời: anh sáng giúp mình với
Gửi bởi: L.Lawliet trong 02:29:53 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Đề bài có vấn đề vì độ rộng trường giao thoa là 2.4 cm mà [tex]i_{1}=\frac{\lambda _{1}D}a{}=0.4mm[/tex] như vậy có tới 60 khoảng vân .. Xem ra có vấn đề