Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hanx trong 12:35:50 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5166Tiêu đề: bài tập hạt nhân chuối
Gửi bởi: hanx trong 12:35:50 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2011
Tính năng lượng và tần số của hai photon sinh ra do sự huỷ cặp electron-poziton khi động năng ban đầu của các hạt bằng 0.
A. 0,51MeV; 1.23*10^20 Hz               B. 0,51MeV; 1.23*10^19 Hz
C. 1,002MeV; 1.23*10^20 Hz             C. 0,51MeV; 1.23*10^21 Hz