Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mu7beckham trong 09:24:05 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5165Tiêu đề: [Help] Sóng ánh sáng!!!
Gửi bởi: mu7beckham trong 09:24:05 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2011
Câu 1:
  Trong TN  Y-âng về giao thoa ánh sáng,a=2mm,D=2m.nguồn sáng S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm.Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc 2 và bậc 3 có bề rọng là:

A.0.76mm    B.0.38mm     C.1.94mm     D.1,52mm

Câu 2:
Trong TN Y-âng, nguồn sáng S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc lamđa(tím)=0,42, lamđa(lục)=0,56, lamđa(đỏ)=0,7.Giữa 2 vân sáng liên tiếp có mầu giống màu vân trung tâm có 14 vân màu lục.Số vân tím và vân đỏ nằm giữa 2 vân sáng liên tiếp kể trên là?

A.19 tím,11 đỏ
B.20 tím,12 đỏ
C.17 tím,10 đỏ
D.20 tím,11 đỏ


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Sóng ánh sáng!!!
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 10:13:01 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2011
Câu 1:
  Trong TN  Y-âng về giao thoa ánh sáng,a=2mm,D=2m.nguồn sáng S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm.Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc 2 và bậc 3 có bề rọng là:

A.0.76mm    B.0.38mm     C.1.94mm     D.1,52mm

vẽ đại hình ra bạn sẽ thấy vùng phủ nhau từ vân màu đỏ bậc 3 đến vân tím bậc 2 ra đáp án B
Câu 2:
Trong TN Y-âng, nguồn sáng S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc lamđa(tím)=0,42, lamđa(lục)=0,56, lamđa(đỏ)=0,7.Giữa 2 vân sáng liên tiếp có mầu giống màu vân trung tâm có 14 vân màu lục.Số vân tím và vân đỏ nằm giữa 2 vân sáng liên tiếp kể trên là?
A.19 tím,11 đỏ
B.20 tím,12 đỏ
C.17 tím,10 đỏ
D.20 tím,11 đỏ
để cho dễ tính toán ta xét :42,56,70 ta tím bội chung nhỏ nhất của nó
ta sẽ sử dụng máy tính 42/56=3/4 suy ra BCNN(42,56)=42*4=168
168/70=12/5 suy ra BCNN(42,56,70)=BCNN(168,70)=840
vậy Kt=20 , K l= 15 , Kd9=12
lưu ý: Số vân tím và vân đỏ nằm giữa 2 vân sáng liên tiếp chọn A


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Sóng ánh sáng!!!
Gửi bởi: mu7beckham trong 11:56:41 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2011
Câu 1:
  Trong TN  Y-âng về giao thoa ánh sáng,a=2mm,D=2m.nguồn sáng S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm.Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc 2 và bậc 3 có bề rọng là:

A.0.76mm    B.0.38mm     C.1.94mm     D.1,52mm

vẽ đại hình ra bạn sẽ thấy vùng phủ nhau từ vân màu đỏ bậc 3 đến vân tím bậc 2 ra đáp án B

Bạn có thể vẽ hình ra giúp mình đc k? Mình vẫn chưa hình dung đc :(


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Sóng ánh sáng!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:30:10 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2011
Câu 1:
  Trong TN  Y-âng về giao thoa ánh sáng,a=2mm,D=2m.nguồn sáng S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm.Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc 2 và bậc 3 có bề rọng là:

A.0.76mm    B.0.38mm     C.1.94mm     D.1,52mm

vẽ đại hình ra bạn sẽ thấy vùng phủ nhau từ vân màu đỏ bậc 3 đến vân tím bậc 2 ra đáp án B

Bạn có thể vẽ hình ra giúp mình đc k? Mình vẫn chưa hình dung đc :(
Em tính vị trí vân sáng bậc 2 của đỏ và của tím : x2đ và x2t
Bề rộng quang phổ bậc 2 từ  x2t  đến x2đ
Tương tự : Bề rộng quang phổ bậc 3 từ  x3t  đến x3đ
Phần giao nhau tính từ x3t đến x2đ


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Sóng ánh sáng!!!
Gửi bởi: nguyen van dat trong 05:04:18 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2011
Câu 1:
  Trong TN  Y-âng về giao thoa ánh sáng,a=2mm,D=2m.nguồn sáng S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm.Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc 2 và bậc 3 có bề rọng là:

A.0.76mm    B.0.38mm     C.1.94mm     D.1,52mm

Câu 2:
Trong TN Y-âng, nguồn sáng S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc lamđa(tím)=0,42, lamđa(lục)=0,56, lamđa(đỏ)=0,7.Giữa 2 vân sáng liên tiếp có mầu giống màu vân trung tâm có 14 vân màu lục.Số vân tím và vân đỏ nằm giữa 2 vân sáng liên tiếp kể trên là?

A.19 tím,11 đỏ
B.20 tím,12 đỏ
C.17 tím,10 đỏ
D.20 tím,11 đỏ


bạn xem file kèm theo nhé:


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Sóng ánh sáng!!!
Gửi bởi: mu7beckham trong 10:23:13 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2011
e cảm ơn ạ :d