Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hanx trong 07:14:13 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5164Tiêu đề: Bài tập RLC khó, các bạn giúp với
Gửi bởi: hanx trong 07:14:13 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2011
Đặt điên áp u = Uo cos[tex]\omega[/tex]t(V). Đoạn mạch RLC nối tiếp; cuộn cảm có điện trở r. và có độ tự cảm L; bieetsn trở R. Điều chỉnh R để công suất trên R lớn nhất. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch băng 1.5 lần biến trở. Hệ số công suất của đoạn mạch là:
A. 0,67     B. 0,5      B. 0,75     D. 0,71


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập RLC khó, các bạn giúp với
Gửi bởi: nguyen van dat trong 08:25:04 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2011
bài này đã có người hỏi.
Bạn xem ở đây nhé:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4294.0