Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: trankientrung trong 06:15:58 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5160Tiêu đề: BT Dòng điện xoay chiều và Hiệu suất tải điện
Gửi bởi: trankientrung trong 06:15:58 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2011
Bài 1 : Cho mạch điện xoay chiều có điện áp hai đầu mạch [tex]U=63\sqrt{2} sin\omega t.[/tex] Cuộc dây thuần cảm có cảm kháng [tex]Z_L=200 \Omega [/tex], thay đổi C cho đến khi [tex] U_{RL} [/tex] cực đại và bằng 105V. Tính cường độ dòng điện qua mạch.

Bài 2 : Điện nặng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV và công suất 200kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi tiêu thụ sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480kWh. Hiệu suất của quá trình tải điện là = ?

Xin giúp em 2 bài này nha mọi người !


Tiêu đề: Trả lời: BT Dòng điện xoay chiều và Hiệu suất tải điện
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:09:04 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2011
Bài 1 : Cho mạch điện xoay chiều R,L,C nối tiếpcó điện áp hai đầu mạch [tex]U=63\sqrt{2} sin\omega t.[/tex] Cuộc dây thuần cảm có cảm kháng [tex]Z_L=200 \Omega [/tex], thay đổi C cho đến khi [tex] U_{RL} [/tex] cực đại và bằng 105V. Tính cường độ dòng điện qua mạch.

Bài 2 : Điện nặng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV và công suất 200kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi tiêu thụ sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480kWh. Hiệu suất của quá trình tải điện là = ?

Xin giúp em 2 bài này nha mọi người !

URL cực đại khi mạch cộng hưởng
Lúc đó UR = U = 63V
[tex]U_{L}=\sqrt{U_{R,L}^{2}-U_{R}^{2}}[/tex]=84V
Do Đó [tex]I=\frac{U_{L}}{Z_{L}}[/tex] = 0,42A


Tiêu đề: Trả lời: BT Dòng điện xoay chiều và Hiệu suất tải điện
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:22:39 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2011
Trả lời tiếp cho em bài 2
Công suất hao phí :
[tex]\Delta P=\frac{480}{24}=20kw[/tex]
Hiệu suất truyền tải
[tex]H=\frac{200-20}{200}=90[/tex]%


Tiêu đề: Cám ơn
Gửi bởi: trankientrung trong 11:38:36 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2011
Em cám ơn anh nhiều nhé ! Sau này em còn nhiều bài cần giúp nữa , mong anh tận tính giúp đỡ nhé . [-O<