Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huyluong trong 09:32:08 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5159



Tiêu đề: bài tập nho nhỏ về con lắc đơn!!!!!!!!
Gửi bởi: huyluong trong 09:32:08 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2011
Một con lắc đơn dao động điều hoà với phương trình anpha=anpha0 cos(Pi t). g=10m/s^2
Quãng đường ngắn nhất giữa hai vị trí anpha1=-4 độ ,anpha2=5 độ.

A.5căn10 cm   B.10căn5 cm    C.10pi cm  D. không xác định được.



Tiêu đề: Trả lời: bài tập nho nhỏ về con lắc đơn!!!!!!!!
Gửi bởi: hoc sinh 11 trong 10:27:12 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2011
Từ omega bạn tính chiều dài dây l.
Áp dụng công thức s=l.alpha để tính đường đi.