Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: taile trong 01:43:57 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5157Tiêu đề: Xin giải giúp em mấy bài Sóng cơ học
Gửi bởi: taile trong 01:43:57 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2011
Hôm trước em mới tải được tập tài liệu từ diễn đàn,trong đó có mấy câu sóng cơ chưa biết làm mong các thầy cô và các bạn giải giúp với

Câu 1: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau λ/3, sóng có biên độ A, tại thời điểm t1 có uM = +3cm và uN = -3cm. Tìm thời điểm t2 liền sau đó có uM = +A, biết sóng truyền từ N đến M.
A. 11T/12   B. T/12   C. T/6   D. T/3
Câu 2: Hai điểm A, B cùng phương truyền sóng cách nhau 21cm, A và B dao động ngược pha nhau. Trên đoạn AB có 3 điểm dao động cùng pha với A. Tìm bước sóng?
A. 6cm   B. 3cm   C. 7cm   D. 9cm
Câu 3: Hai điểm A, B cùng phương truyền sóng, cách nhau 24cm. Trên đoạn AB có 3 điểm A1, A2, A3 dao động cùng pha với A; 3 điểm B1, B2, B3 dao động cùng pha với B. Sóng truyền theo thứ tự A, A1, B1, A2, B2, A3, B3, B, biết AB1 = 3cm. Bước sóng là:
A. 6cm   B. 3cm   C. 7cm   D. 9cm
Xin cảm ơn mọi người


Tiêu đề: Trả lời: Xin giải giúp em mấy bài Sóng cơ học
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:08:36 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2011
Bài 1 đã có trả lời trong bài "sóng cơ "
Trả lời nhanh cho em bài 2 :
Gọi C, D, E là các điểmdao động cùng pha với A  trên đoạn AB, ta có :
AC = CD = DE = lam đa
E ngược pha với B và gần B nhất nên EB = lamđa /2
Vật AB = 3,5 lamđa
Từ đây tính được lamđa   


Tiêu đề: Trả lời: Xin giải giúp em mấy bài Sóng cơ học
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:58:16 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2011

Câu 3: Hai điểm A, B cùng phương truyền sóng, cách nhau 24cm. Trên đoạn AB có 3 điểm A1, A2, A3 dao động cùng pha với A; 3 điểm B1, B2, B3 dao động cùng pha với B. Sóng truyền theo thứ tự A, A1, B1, A2, B2, A3, B3, B, biết AB1 = 3cm. Bước sóng là:
A. 6cm   B. 3cm   C. 7cm   D. 9cm
Xin cảm ơn mọi người
Bài này em thiếu giả thiết về mối liên hệ về pha giữa A và B !


Tiêu đề: Trả lời: Xin giải giúp em mấy bài Sóng cơ học
Gửi bởi: taile trong 06:23:12 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2011

Câu 3: Hai điểm A, B cùng phương truyền sóng, cách nhau 24cm. Trên đoạn AB có 3 điểm A1, A2, A3 dao động cùng pha với A; 3 điểm B1, B2, B3 dao động cùng pha với B. Sóng truyền theo thứ tự A, A1, B1, A2, B2, A3, B3, B, biết AB1 = 3cm. Bước sóng là:
A. 6cm   B. 3cm   C. 7cm   D. 9cm
Xin cảm ơn mọi người
Bài này em thiếu giả thiết về mối liên hệ về pha giữa A và B !
Xin cảm ơn thầy.Hình như câu đó 2 nguồn ngược Pha


Tiêu đề: Trả lời: Xin giải giúp em mấy bài Sóng cơ học
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:36:01 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2011
Nếu A và B ngược pha ta có :
AA1 = lamđa
B1 cùng pha với B nghĩa là ngược pha với A1
A1B1= lamđa/2
Vậy AB1 = 3lamđa/2 = 3cm
Vậy lamđa = 2cm ?