Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: trankientrung trong 12:10:44 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5156Tiêu đề: Công suất không đổi khi R= R1 or R2
Gửi bởi: trankientrung trong 12:10:44 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2011
Cho mạch điện xoay chiều có điện áp U = 50V gồm Tụ điện C và biến trở R. Khi điều chỉnh biến trở thành [tex]R=R_1[/tex] thì có công suất bằng với công suất khi biến trở  [tex]R=R_2[/tex] và bằng 25W . Tính tổng trở [tex](R_1+R_2)[/tex]
Giải giúp tôi bài này nhá mọi người ! Xin cám ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Công suất không đổi khi R= R1 or R2
Gửi bởi: taile trong 01:31:59 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2011
Ta có P=U^2*R1/(R1^2+ZC^2).Mặt khác khi công suất đạt cực đại thì R1*R2=(Zc)^2.Thay vào biểu thức của P Ta tính được R1+R2= 100


Tiêu đề: Trả lời: Công suất không đổi khi R= R1 or R2
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:51:13 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2011
Cho mạch điện xoay chiều có điện áp U = 50V gồm Tụ điện C và biến trở R. Khi điều chỉnh biến trở thành [tex]R=R_1[/tex] thì có công suất bằng với công suất khi biến trở  [tex]R=R_2[/tex] và bằng 25W . Tính tổng trở [tex](R_1+R_2)[/tex]
Giải giúp tôi bài này nhá mọi người ! Xin cám ơn.
giúp em cách giải nhanh như sau :
Công suất tỏa nhiệt : [tex]P=RI^{2}=\frac{RU^{2}}{R^{2}+Z_{C}^{2}}[/tex]
[tex]\Rightarrow R^{2}-\frac{RU^{2}}{P}+Z_{C}^{2}=0[/tex]
[tex]R_{1}[/tex]và [tex]R_{2}[/tex] là hai nghiệm của phương trình trên nên  [tex]R_{1}+R_{2}=\frac{U^{2}}{P}=100\Omega[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Công suất không đổi khi R= R1 or R2
Gửi bởi: trankientrung trong 07:39:48 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2011
Xin cám ơn 2 anh nhiều nha !